YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Afskedsreception for Erland Porsmose

dec 1, 2023

Den 8. december bliver der sagt tak for mere end 40 år i museets tjeneste til museumsdirektør Erland Porsmose, der fratræder ved årets udgang. Det bliver ved en reception på Johannes Larsen Museet i tidsrummet kl. 13-16. I forbindelse med receptionen bliver Erlands nye bog ’Magtfuld gennem riget’ præsenteret. Alle er velkomne til receptionen.

Historiker og forfatter Erland Porsmose blev i 1980 ansat i en deltidsinspektørstilling på det, der dengang hed Kertemindeegnens Museer, og det blev starten på et livsværk inden for kultur og historie på Østfyn. Således blev Erland Porsmose dybt involveret i oprettelsen af Johannes Larsen Museet i 1985, og stod ved roret da Ladbyskibet blev overtaget fra Nationalmuseet i 1994. Ved fusionen af Nyborg og Kertemindes Museer i 2009 blev Erland direktør for det samlede Østfyns Museer og et stort fokus blev rettet mod Nyborg Slot og det store slotsprojekt.

Erland Porsmose (dr.phil.) er forfatter på en lang række publikationer, der blandt andet tæller monumentale biografier om fynbomalerne Johannes Larsen og Fritz Syberg, afhandling om De fynske landsbyers historie, og værker om Nyborg Slot og middelalderen i Danmark – og nu er forfatteren klar med bogen ’Magtfuld gennem riget’, der handler om de danske rejsekonger fra 900 til 1600-tallet. Det bliver muligt at se og (købe) bogen til receptionen den 8. december.

Med en så skarp pen, har man også ordet i sin magt, og derfor er det også oplagt, at lade Erland selv sætte ord på 43 års museumsarbejde på Østfyn:

Hvorfor begyndte du at arbejde på museet i Kerteminde?

Jeg har altid været fascineret af landsbyerne og landskabets historie, og fra 1977-80 var jeg leder af et forskningsprojekt med Kertemindeegnen som undersøgelsesområde. Et virkeligt smukt område, som jeg altså allerede kendte en god del til, så det var ret oplagt, netop i 1980 at søge den nyoprettede stilling som leder af Kerteminde Museum (i dag Farvergården).

Kan du sætte ord på udviklingen fra dengang frem til nu?

Museet har siden knopskudt med nye afdelinger – i kronologisk orden: Høkeren, Toldboden, Svanemøllen, Johannes Larsen Muset og Vikingemuseet Ladby. I 2009 blev det til en fusion med Nyborg Museum, og jeg blev så leder af Østfyns Museer, der nu er en kreativ arbejdsplads for et halvt hundrede engagerede årsværk.

Hvad er det, der har gjort, at du er blevet på Østfyn (museerne) i alle de år?

Østfyn er en fantastisk egn, rig på naturskønhed og kulturarv; og det har været en meget givende og inspirerende arbejdsopgave at udforske og formidle egnens historie, og især at fremdrage de unikke kulturarvsfyrtårne vi besidder. Ikke mindst i form af de to spændende og vidt forskellige middelalderbyer, Kerteminde og Nyborg, der hænger tæt sammen med vores museer, særligt Vikingemuseet Ladby, Johannes Larsen Museet og Nyborg Slot. Skal jeg pege på en enkelt udslagsgivende faktor, er det nok Johannes Larsen Museets særlige skønheds-magi, der har tryllebundet mig til stedet, i en grad så jeg aldrig har ønsket mig en anden stilling.

Erland Porsmose og H. M. Dronning Margrete 2. på Johannes Larsen Museet i 2013. Foto: Østfyns Museer


Hvad er den største oplevelse, du har haft i forbindelse med museumsarbejdet?

Der har været rigtig mange store oplevelser, men på det personlige plan er det nok sammenknytningen mellem kunst, natur og historie; der har været en ledetråd for mit virke.

Hvad har været den største udfordring?

Her må det store slotsprojekt i Nyborg givetvis løbe af med sejren! Det er et meget komplekst projekt, der er afhængig af mange aktører og myndigheders samarbejde.

Hvad har overrasket dig mest i museumsarbejdet?

Det har været til stor inspiration og glæde, at mærke omverdenens store interesse for museumsarbejdet, og i de senere år erfare, hvordan museerne også kan spille en markant rolle i forhold til det brede sociale område. Museumsarbejdet nytter virkeligt! Konkret er det da også til stor opmuntring, at Østfyns Museers afdelinger nu får hjælp og støtte fra godt 400 frivillige, og to meget aktive museumsforeninger med tilsammen 3800 medlemmer!

Hvad er du mest stolt af?

Jeg er selvfølgelig stolt af museets resultater på forsknings- og formidlingsområdet, og især af de tre fyrtårne: Vikingemuseet Ladby, Nyborg Slot og Johannes Larsen Museet. Men det hele baserer sig jo på et tæt samarbejde med stat og kommuner, fonde, foreninger og frivillige og bliver båret oppe af et utroligt engageret og kreativt museumspersonale.

Hvad skal der ske nu?

Jeg lægger direktørkappen, men er jo fortsat historiker, forfatter og foredragsholder. Faktisk mangler jeg lige at skrive et par bøger mere…

Praktisk info om receptionen:
Sted: Johannes Larsen Museet, Kerteminde
Tid: Fredag d. 8. december kl. 13-16

Alle er velkomne

Om Magtfuld gennem riget

Igennem 700 år – fra omkring 960 til 1660 – drog de danske konger igennem riget for at iscenesætte styret, overvåge retsplejen og lokaladministrationen, sikre loyalitetsforholdet til lensmænd og fogeder samt udbrede beskyttelse og gavmild nåde over for den menige befolkning. Rejsekongedømmet var simpelthen det uundværlige bindemiddel til rigets sammenhængskraft og selve fundamentet for kongemagtens udøvelse.

En undersøgelse af rejsekongedømmet er derfor vigtig for forståelsen af samfundsudviklingen igennem århundreder, og i Magtfuld gennem riget gives for første gang en samlet skildring af det danske rejsekongedømmes fascinerende historie

Forfatter: Erland Porsmose, 2023
Sidetal: 375 (hardback)
Forlag: Syddansk Universitetsforlag

Køb bogen

Relateret indlæg

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!