YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Magelund Voldsted

 

Magelund Voldsted ved Ørbæk er et af de mest imponerende voldsteder på Fyn. Dets oprindelse skal muligvis findes tilbage i 1100-tallet – i hvert fald minder det meget om en række andre borge fra samme periode.

Magelund Voldsted er en gammel voldfæstning fra middelalderen (ca. 1150) i Ørbæk, Nyborg Kommune. Der lå engang en stor borg, men i dag er der kun de imponerende volde tilbage. Borgbanken er 15 meter høj og har en længde på 70 meter. I 1990 åbnede voldstedet for offentligheden.

I dag ligger godset Lykkesholm meget smukt i bunden af en tunneldal ved en sø omkranset af skov, og i en gren af dalen ligger Lykkesholms forgænger Magelund Voldsted, som er et af Danmarks største og stærkest befæstede voldsteder fra middelalderen. Mod syd og øst er der store jordvolde, og mod nord og vest har der tidligere været en sø. Voldstedet er ryddet for skov, og fårene sørger i dag for, at voldstedet forbliver fri for træer og buske. Det markante fortidsminde kan således ses tydeligt i landskabet.

Et af Fyns største og stærkest befæstede middelalder-voldsteder
Voldene og borgen menes anlagt i 1100-tallet og er omtalt første gang i 1329, hvor den på grund af de urolige tider blev forstærket. Kongeriget var ved at falde fra hinanden, fordi kongen og stormændene sloges om magten i Danmark. Stejle skrænter danner naturlig beskyttelse mod nord og vest. Nedenfor skrænterne har en kunstigt opstemmet sø yderligere værnet mod angreb herfra. Den store femkantede borgplads er omkranset af en lavvold. Mod syd, landsiden, værner endvidere en lidt større jordvold  og en – eller flere –  dybe, tørre voldgrave.

Bygningerne på borgpladsen har været til beboelse og administration, vi ved desværre ikke noget om om, hvordan de har set. Ved udgravninger omkring 1900 fandt man fundamenterne til et par stenhuse samt rester af flere bindingsværkhuse.

Kortvarigt i Margrete 1.s eje
Da Kong Valdemar i midten af 1300-tallet havde gjort op med de holstenske grever, vendte han sig mod de danske stormænd, og mange store borge blev ødelagt i disse år. Datteren dronning Margrethe 1. gik i faderens fodspor. Mange af de befæstede borge, der ikke var kongemagtens eller ejet af kongetro undersåtter, måtte vige. I 1391 erhvervede dronning Margrete 1. borgen Magelund og overdrog den samme år til sin tro væbner Henneke Olufsøn Bjørn.

Omkring 1400 blev bygningerne flyttet til hovedgårdens nuværende placering – ca. 1,5 kom sydvest fra Magelund. Det nye gods fik navnet Lykkesholm. Tilbage på den oprindelige plads kom der til at ligge en bondegård på borgbanken.

Vil du besøge Magelund Voldsted – se mere her

Læs mere om områdets kulturarv i denne folder om Ellested Sogn

Hør Jesper Olsen, museumsformidler ved Nyborg Slot, fortælle om voldstedets historie i denne lille video

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!