YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Vælg en side

Slagmarksstudier

En lille gruppe under ledelse af arkæolog Jesper Olsen har gennem studier af Slagmarken, arkæologiske undersøgelser, samt studier af kort og kilder, samlet helt ny viden om slaget, og desuden udviklet nye metoder inden for feltet Slagmarksarkæologi.

Slagmarksstudier

Der har igennem mange år været foretaget arkæologiske undersøgelser på slagmarken, hvor Slaget ved Nyborg fandt sted den 14. november 1659, som betød gendannelsen af den danske stat samt tabet af de skånske provinser. Internationalt har Slagmarksstudier længe været et forskningsfelt med masser af aktiviteter, mens der i Danmark er foregået mindre. Fra 2008-14 gennemførte Østfyns Museer i samarbejde med Odense Bys Museer en omfattende undersøgelse af slagmarken, samt grundige studier af de mangeartede beretninger, breve m.v. der stammer fra slaget. Det er lykkes at stedfæste flere af de episoder, kilderne fortæller om, men også at komme bag de skrevne udsagn ved hjælp af arkæologien. Det er håbet, at erfaringerne fra undersøgelsen kan efterhånden blive til en vidensbank, der aktivt kan inddrages, når andre museer står overfor lignende undersøgelser.

Videnskabelige artikler

Artikler, skrevet på baggrund af projektet, kan læses og/eller downloades herunder:

En slagmark får mæle
Om arkæologiske spor fra Slaget ved Nyborg 1659.
Af Jesper Olsen

Hvor stod slaget
Et nyt gammelt kort fra Slaget ved Nyborg 1659
Af John Maalø Larsen. Nyborg – Før & Ny 2010

Mellem fund og kilder
Om undersøgerlserne i forbindelse med Slaget ved Nyborg 1659
Af Jesper Olsen

Produktion af terrænkort over slagmarken
For slagmarken ved Nyborg, 14. november 1659
Af Jesper Olsen

Roger Manley – en overset kilde til Svenskekrigenes historie
Af John Maalø Larsen. Nyborg – Før & Ny 2018

Slagmarksbilleder – Slaget ved Nyborg gengivet på samtidige kobberstik
Billeder til artiklen
Af John Maalø Larsen. 2020

Har du spørgsmål eller ønsker mere viden? Kontakt Jesper Olsen på jbo@ostfynsmuseer.dk.