YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Rigets Hovedstrøg

Vejen der forbandt Øst- og Vestdanmark i århundreder

 

Rigets Hovedstrøg er det historiske vejforløb, der forbandt Øst- og Vestdanmark i århundreder. Rejsende på tværs af landet helt fra 1500-tallet og op til 1930’erne benyttede ruten, når de skulle krydse Storebælt. Det var også den rute, kongen benyttede sig af, når han kom til Nyborg. Ruten ledte gennem Nyborgs hjerte og lige forbi det imponerede slot, hvor konger og dronninger har haft deres gang, og hvorfra der er truffet vigtige beslutninger om det danske rige.

Hvornår går du på Rigets Hovedstrøg?

Vejforløbet der udgør Rigets Hovedstrøg starter (eller slutter) ved Kongens Skibsbro ved havnen, fører videre op af Adelgade for at dreje til venstre ved Vor Frue Kirke og forsætter ned ad Kongegade. For enden af Kongegade kan man enten fortsætte lige ud – eller dreje til højre af Korsgade. Forsætter man ligeud af Kongegade, kommer man til det lille torv foran Borgmestergården (der i dag er museum), hvorfra man ikke kan undgå at se kongeslottet. Tager man vejen ad Korsgade, kommer man tværs over Torvet (Christians 3.s tidligere turneringplads) forbi slottet, og rammer så Stendamsgade og forsætter ind gennem landporten til Lindealléen.

Bronzefliser markerer den vigtige rute

På Rigets hovedstrøg har tusinder rejsende sat deres spor, hvad enten de har bevæget sig fra øst til vest- eller omvendt, om de har været til fods, til hest, i vogn – eller senere i bil. Derfor skal bronzefliser med forskellige motiver fortælle om de begivenheder, der knytter sig byen og dens historie. Forløbet fra Kongens Skibsbro til Ravelinsvej er ca. 1. km. Der er lagt fliser for hver 4. meter i en fast rytme, der varierer mellem ikonfliser, motivfliser og store oversigtskort. Fliserne skal sammen danne en rød tråd gennem Nyborg og synliggøre Rigets Hovedstrøg.

1. Ikonfliser
Ikon fliserne er de mindste (9×9 cm – brostenstørrelse) og har tre gennemgående motiver. De fordeles på hele ruten midt i fortovet. Motiverne er: Hjul-ikon, som et symbol på bevægelse og transport, løve og hjerte ikonet samt Erik Klippings åbne krone. Der er i alt 154 ikonfliser.

2. Motivfliser
En række større fliser (30x 30 cm) viser forskellige former for transport fra middelalderen frem til 1935, hvor ruten ophørte med at have sin vigtige funktion. Transportmidlerne kan være alt fra en cykel, en bil, en ridder til hest, et skib etc. Fliserne fortæller også historien om alle de mange mennesker, der har været en del af Rigets Hovedstrøg. Lige fra bønder, til kongelige, til soldater til byens borgere. Hvor på ruten de forskellige motiver ligger er afhængig af den historie, der skal formidles. Ved kirken kan man ydermere se motiver relateret til kirken – så som Christian 3.s bibel og et brudepar. Der er 23 forskellige motiver fordelt på 48 fliser i alt.

3. Oversigtskort
Sidst men ikke mindst er der udarbejdet 10 store oversigtskort (Ø 100 cm) til centrale knudepunkter på ruten. En markering på kortet viser, hvor på ruten man befinder sig. Oversigtskortene er udarbejdet efter Niels Høirups Kort over Nyborg, som byen så ud omkring 1810, hvor fæstningen var på sit højeste.

Historiske fotos bag flere motiver

Motiverne til bronzefliserne er tegnet/udarbejdet af Arkitekt mAA Anne Mette Rasmussen fra D-sign Tegnestuen. De er støbt på skulpturstøberiet i Svendborg. Birkely Anlægsgartner har stået for etableringen af bronzefliser og kort i gadeforløbet.

Anne Mette Rasmussen har fundet mange af sine motiver på arkiv.dk og så vidt mulig motiver fra Nyborg. Derefter er
motiverne forenklet og tegnet som stregtegninger, der kunne overføres til mdf. plader via laserskærer.
Anne Mette fortæller følgende om et af sine motiver – manden med kufferten:
Forlægget for ‘manden med kufferten’ er et foto fra arkiv.dk. Jeg valgte netop dette motiv til én af bronzefliserne, fordi det er både udtryksfuldt og enkelt, så det derfor er egnet som en stregtegning. Mandens udtryk er afventende og måske forventningsfuldt? Jeg forestiller mig, at han står og venter ved færgelejet i Nyborg efter at have gået ad ‘Rigets Hovedstrøg’, og at han skal ud og sejle med færgen Heimdal til Korsør i begyndelsen af 1930’erne.

Bliv klogere på historien

I forbindelse med fortællingen om Rigets Hovedstrøg er der udviklet formidlingspæle til placering strategiske steder i byen. Skiltene er i samme farve som Nyborgs bykort, og pælene er lavet i metal og dekoreret med et hjul fra hjulikonet. Formidlingspælene er både på dansk og på engelsk, og fortæller historie om den vigtige rute til både borgere og turister.

Værd at vide om Nyborg Slot

Den ældste del af Nyborg Slot kan dateres tilbage til omkring 1200. Med tiden blev slottet udbygget af kongemagten til en stor ringmursborg i tegl. Her mødtes det danske parlament Danehoffet, og her blev Danmarks første grundlov – Håndfæstningen fra 1282 – underskrevet i danehofsalen. Den første halvdel af 1500-tallet blev Nyborg Slot og by omdannet til et fyrstespejl og en planlagt residensby for den danske konge. Nyborg Slot fungerede som residensslot i landets første egentlige hovedstad, indtil kongemagten flyttede til Nordsjælland efter 1560. Tidens tand var efterfølgende hård ved slottet, indtil en ufuldstændig restaurering reddede bygningerne i begyndelsen af 1900-tallet.
Læs mere om Nyborg Slot

Rigets Hovedstrøg er en del af Slotsprojektet – ombygning af Nyborg Slot og by

Igennem 700 år var Nyborg ikke blot placeret ved landets centrale tværgående hovedfærdselsåre, men trafikken blev ledt igennem byens porte, således at fæstningen kunne fungere som lås og lukke for alt trafik på tværs af riget. Igennem byen – mellem strandporten og landporten – strakte rigets hovedstrøg sig. Ruten gik lige forbi slottet og tværs over turneringspladsen som et håndfast symbol på kongens kontrol over færdsel og rige. Landporten, der er Nordens længste fæstningsport, ligger der stadig, og ekkoet fra århundredes passage af kendte og ukendte danskere lyder stadigt i hvælvet.

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!