YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Vær med til sætte fokus på Vindinge kulturarv

En hellig kilde med helbredende egenskaber, Fyns største landsbykirke, 80 gravhøje og en restaureret jættestue. Vindinge Sogn byder på masser af kulturarv, og det kan I høre meget mere om, når der er dialogmøde torsdag d. 15. september kl. 17 i Vindinge Forsamlinghus. Vi håber, at mange beboere vil dukke op.

(Billede: Skt. Mads’ Kilde. Foto: Østfyns Museer)

Spot på lokal kulturarv
Det er Østfyns Museer og Nyborg Kommune, der inviterer til dialogmøde, og målet er både at formidle Vindinge Sogns historier og kulturarv og indsamle alle de interessante historier fra sognet – som I, beboerne, kender bedre end nogen andre. Således kan vi sammen sørge for, at de gode historier, og især dem der spiller en rolle lokalt, kommer med ind i arbejdet med Kulturarvsmasterplanen

På mødet vil museumsinspektør Ditte Larsen indledningsvis præsentere arbejdet med Kulturarvsmasterplanen og herunder den nye folder om Vindinge Sogn, hvori der indgår gode, sjove og skæve historier fra jeres lokalområde. Derefter er vi meget interesserede i at vide, hvilken kulturarv I synes er vigtig – det kan være om alt fra lokalområdets vigtige bygninger, fortidsminder, kirkestier, gadekær til sagn og fortællinger.

Det er gratis at være med, og det kræver ikke tilmelding. Nyborg Kommune vil være vært med en forfriskning.

Dialogmøde i dit sogn
Som nævnt inviterer Nyborg Kommune og Østfyns Museer til dialogmøder i de sogne, der indgår i Nyborg Kommune, og her kan du se, hvornår vi besøger dit sogn i efteråret 2022:

Vindinge Sogn – 15. september kl. 17 i Vindinge Forsamlingshus
Langå Sogn – 22. september kl. 17 (mødested følger)
Refsvindinge Sogn – 29. september kl. 17 i Refsvindinge Forsamlingshus
Ellested Sogn – 6. oktober kl. 17 i Ellested Kirke
Skellerup Sogn – 13. oktober kl. 17 (mødested følger)
Svindinge Sogn – 3. November kl. 17 (mødested følger)

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer
Alle sogne rummer unikke historier og en særlig kulturarv, der stadig er aflæselig på landet og i byerne den dag i dag.

I 2020-2022 registrerer Østfyns Museer og Nyborg Kommune Kulturarven i kommunens landdistrikter og centerbyer. For hvert sogn udgives der en folder, hvori sognets historie og kulturarv præsenteres, så det er muligt for alle interesserede at få nyde viden om fortiden på Østfyn.

De mange spændende historier samles også i en bog.

Læs meget mere om om Kulturarvsmasterplanen her

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!