YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Spot på den lokale kulturarv

aug 30, 2022

Østfyns Museer er ved at kortlægge kulturarven i samtlige sogne i Nyborg Kommune i forbindelse med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes Landdistrikter og Centerbyer. Gennem knap to år har museets medarbejdere besigtiget kulturarven og indsamlet lokale historier til en stor database. Historierne fra sognene er trykt i foldere, og projektet afsluttes med en bog. I forbindelse med registreringen inviterer museet til dialogmøder i de enkelte sogne.

Kulturarven skal registreres

De historiske spor strækker sig fra gravhøje i stenalderen og helt op til nutiden, og de findes i alle Nyborg Kommunes sogne. I 2019 kom Kulturarvsmasterplanen for Nyborg, og nu udarbejdes der en kulturarvsmasterplan for resten af kommunen.

I 2020-22 registrerer Østfyns Museer og Nyborg Kommune derfor den særlige og vigtige kulturarv i de sogne, der hører til Nyborg, og for hvert sogn udgives en folder, hvori sognets historie og kulturarv præsenteres – og så inviteres der til dialogmøder med beboerne i de enkelte sogne, for deres viden og historier om sognet er et vigtigt led i den samlede fortælling.

På dialogmøderne vil Østfyns Museer indledningsvis præsentere arbejdet med Kulturarvsmasterplanen og give smagsprøver på historier fra sognet, og derefter har beboerne mulighed for at fortælle om lokalområdets vigtige bygninger, fortidsminder, kirkestier, gadekær og alle de andre historier om den kulturarv, som har betydning i lokalområdet.

Museumsinspektør Ditte Larsen har indsamlet størstedelen af materialet, og hun er klar til at fortælle om projektet og høre borgernes egne lokalfortællinger.

”Vi har allerede en masse kulturhistoriske perler liggende ude i sognene, så vores arbejde er at sikre, at vi passer på dem. Man kan sige, at vi registrerer historien, så vi kan formidle den både nu og i fremtiden”, lyder det fra Ditte Larsen.

Vi vil gerne høre din historie!

Datoerne for dialogmøderne i efteråret er nu klar, og du kan se en liste nedenfor. Vi håber naturligvis, at mange beboere vil dukke op i de forskellige sogne og være med sætte deres præg på Kulturarvsmasterplanen.

Ellinge Sogn – 1. september kl. 17 i Ellinge forsamlingshus
Øksendrup Sogn
– 8. september kl. 17 i Øksendrup Forsamlingshus
Vindinge Sogn –
15. september kl. 17 i Vindinge Forsamlingshus
Langå Sogn
– 22. september kl. 17 (mødested følger)
Refsvindinge Sogn
– 29. september kl. 17 i Refsvindinge Forsamlingshus
Ellested Sogn
– 6. oktober kl. 17 i Ellested Kirke
Skellerup Sogn
– 13. oktober kl. 17 (mødested følger)
Svindinge Sogn
– 3. November kl. 17 (mødested følger)

Det er gratis at være med, og det kræver ikke tilmelding. Nyborg Kommune vil være vært med en forfriskning.

Hvad er en Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes Landdistrikter og Centerbyer? – og hvorfor laver vi den?

En kulturarvsmasterplan er en registrering af fast kulturarv. Den faste kulturarv er de spor, som mennesket har efterladt sig op gennem historien, og som er af en karakter så de ikke umiddelbart kan gemmes på et museum eller et arkiv. Det kunne for eksempel være gadeforløb, gravhøje, mejeribygninger eller lignende.

Formålet med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes Landdistrikter og Centerbyer er at få skabt et overblik over hele Nyborg Kommunes fælles kulturarv. Arbejdet beskæftiger sig især med kommunens landsbyer, herregårde og de to centerbyer.

Ved at registrere kulturarven og vores fælles historie, så  får vi bedre mulighed for at sætte fokus på den gennem formidling og derved skabe et fælles udgangspunkt for, at vi sammen kan passe på kulturarven i fremtiden.

Arbejdet med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes Landdistrikter og Centerbyer er igangsat af Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg, og udføres af Østfyns Museer i samarbejde med Nyborg Kommune.

Hvad er Kulturarvmasterplanen for Nyborg?

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg blev igangsat af Byrådet og udarbejdet af Østfyns Museer i samarbejde med Nyborg Kommune. Masterplanen er tilgængelig på nettet og blev udgivet i bogform i 2019.

Udgangspunktet for Kulturarvsmasterplanen for Nyborg er en store fortælling om byen Nyborg – Danmarks Riges Hjerte, og missionen er at fremdrage de vigtige kulturmiljøer, bygninger, forløb og fortællinger, der er særlig relevante i forhold hertil. Metoden er nyskabende ved på en gang at have det lange perspektiv på 50 år, og samtidig være et fleksibelt værktøj, som kan indarbejdes i fremtidige udviklinger, som vi ikke kender i dag.

Læs mere om Nyborg Kommunes Kulturarvsmasterplan

Se også bogen Kulturarvsmasterplan – For Nyborg og Kongernes Østfyn

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!