YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Vær med til at værne om den lokale kulturarv

Spot på lokal kulturarv
Østfyns Museer og Nyborg Kommune inviterer til dialogmøde i de enkelte sogne i Nyborg Kommune, og formålet er både at formidle historier og kulturarv direkte til jer beboere, men også at indsamle alle de interessante historier fra sognet – som I kender bedre end nogen andre. Således kan vi sammen sørge for, at de gode historier, og især dem der spiller en rolle lokalt, kommer med ind i arbejdet med Kulturarvsmasterplanen

På mødet vil museumsinspektør Ditte Larsen indledningsvis præsentere arbejdet med Kulturarvsmasterplanen og herunder en aktuel folder, hvori der indgår gode, sjove og skæve historier fra jeres lokalområde. Derefter er vi meget interesserede i at vide, hvilken kulturarv I synes er vigtig i netop jeres sogn. Det kan være om alt fra lokalområdets vigtige bygninger, fortidsminder, kirkestier, gadekær til sagn og fortællinger.

Vi håber, at mange beboere fra Nyborg sogne har lyst til at møde op og være med til at sætte spot på den lokale historie.
Det er gratis at være med, og det kræver ikke tilmelding. Nyborg Kommune vil være vært med en forfriskning.

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer
Alle sogne rummer unikke historier og en særlig kulturarv, der stadig er aflæselig på landet og i byerne den dag i dag.

I 2020-2022 registrerer Østfyns Museer og Nyborg Kommune Kulturarven i kommunens landdistrikter og centerbyer. For hvert sogn udgives der en folder, hvori sognets historie og kulturarv præsenteres, så det er muligt for alle interesserede at få nyde viden om fortiden på Østfyn.

De mange spændende historier samles også i en bog.

LÆS MERE OM NYBORG KULTURARVSMASTERPLAN

Dialogmøde i dit sogn - efteråret 2022

Alle møder starter kl. 17.00.

  • Ellinge Sogn – 1. september
  • Øksendrup Sogn – 8. september
  • Vindinge Sogn – 15. september
  • Langå Sogn – 22. september
  • Refsvindinge Sogn – 29. september
  • Ellested Sogn – 6. oktober kl. 17
  • Skellerup Sogn – 13. oktober kl. 17
  • Svindinge Sogn – 3. november kl. 17
  • Ullerslev Sogn – 10. november kl. 17
  • Ørbæk Sogn – 21. november kl. 17

Se alle datoer og mødesteder i kalenderen

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!