YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Stjernerne over Nyborg Slot

apr 10, 2024

Klumme af museumsinspektør Troels Malthe Borch til Lokalavisen Nyborg d. 10. april 2024

Astrologi er et overset område i historien. Danske konger i senmiddelalderen og renæssancen havde astrologer tilknyttet, som rådgav dem om alt fra politik til helbred.

For omkring 550 år siden iagttog man forventningsfuldt stjernerne over Nyborg Slot. Danmarks dronning skulle føde, og rigets stabilitet afhang af en troværdig tronarving. Måske kunne stjernerne give varsler om den lille kongesøns fremtid.

Christian 2. blev født i Nyborg i 1481. Vi ved ikke meget om hans barndom. Men én ting ved vi. Han fik lagt et horoskop ved sin fødsel. Minuttallet for hans ankomst til verden er nemlig bevaret, og det er en ret tydelig indikation på, at det skulle bruges til at tegne et horoskop for den lille, nyfødte kongesøn.

Renæssancens tro på astrologi
I forberedelserne til den netop åbnede udstilling om Christian 2. på Borgmestergården er jeg stødt på oplysningerne om denne ”rygende pistol” i form af et minuttal. Det har sat mig på sporet af renæssancens tro på astrologi. En tro, der bunder i et verdensbillede, som var grundlæggende forskelligt fra nutidens.

Astrologi var udbredt ved hofferne i senmiddelalderen og renæssancens Europa. Stjernetydningen havde været næsten glemt gennem 1000 år. Men med renæssancens genopdagelse af antikkens lærdom blev astrologien aktualiseret på ny.

Astrologi indgik nemlig som en integreret del af de antikke videnskaber. Den hang uløseligt sammen med lægevidenskab, meteorologi, astronomi, matematik og naturvidenskab. I dag ved vi, at astrologien bygger på nogle grundlæggende forkerte antagelser om verden og universet. Men i senmiddelalderen og renæssancen var det en accepteret videnskab, som man underviste i på universiteterne. Med sin tro på og interesse i såvel astronomi som astrologi trak danske Tycho Brahe uden at vide det tæppet væk under astrologien med sine nøjagtige iagttagelser af himmellegemerne. Han banede dermed vejen for det videnskabelige gennembrud og et helt nyt verdensbillede. Det skete dog først efter, at Christian 2. var dø.

Bøger frem for himlen
Som konge havde Christian 2. flere forskellige astrologer tilknyttet sit hof. Han rådførte sig med dem om blandt andet datoen for sit bryllup og om sit helbred. Det har vi sikre kilder på. Vi har dog ikke kilder på nogen astrolog, der var knyttet til hoffet ved Christian 2.s fødsel. Der er heller ikke bevaret noget horoskop. Men hvis vi tager det overleverede fødselstidspunkt for gode varer, kan moderne IT-astrologi lynhurtigt beregne, hvor sol, måne, planeter og stjerner stod netop da. I princippet er det således muligt at genskabe Christian 2.s horoskop!

Men. Der er en række helt oplagte udfordringer. For det første: 1400-tallets astrologer kiggede ikke meget på himlen. De kiggede først og fremmest i bøger med tabeller. Men eftersom tabellerne var beregnet ud fra en mangelfuld og fejlagtig viden om universet, var de ikke nøjagtige. For det andet: Selvom store dele af den astrologiske tankegang er uforandret – fra Ptolemæus’ videnskabeliggørelse omkring år 150 og helt frem til i dag – var den astrologiske metode i renæssancen meget forskellig fra nutidens. Desuden var der mange forskellige traditioner, også dengang. For det tredje: Den endelig tolkning af et horoskop har til alle tider afhængt af fortolkeren – og nok i høj grad også af modtageren af tolkningen.

Krigsguden Mars
Ikke desto mindre kastede jeg mig ud i det. Via Astrologiens Hus i København fik jeg kontakt til en religionshistoriker, der har stor kendskab til renæssancens astrologi. Han påtog sig at give et bud på en tydning af det rekonstruerede horoskop.

Hvis fødslen var den 1. juli kl. 14.16, er planeten Mars horoskopets hersker. Mars har dermed defineret den fødtes personlighed. I en tid, hvor krig var et vilkår, kan det have været et godt tegn med en konge, der havde krigsguden Mars’ egenskaber. Den dygtige renæssance-astrolog ville dog have bemærket, at planeten stod i Krebsens tegn og i det 9. hus. Ifølge datidens astrologiske tankegang ville det stimulere Mars’ dårlige egenskaber, såsom vrede og herskesyge, og gøre krigslykken kort. Renæssance-astrologen har også kunnet finde mange andre aspekter i den lille Christians horoskop. Men det bliver for omfangsrigt og spekulativt at gå ind i her.

Således af skæbnen bestemt
Der er skrevet mange bøger og afhandlinger om Christian 2. gennem tiden. I de dyberegående optræder astrologerne også. Men generelt bliver de affejet som notorisk uvederhæftige charlataner. Set i lyset af vores viden om verdens sammenhæng, kan der da heller ikke fæstes nogen lidt til deres vurderinger og varsler. Ikke desto mindre mener jeg, at det er relevant at tage dem alvorligt som betydningsfulde aktører i samtiden. Kongerne lyttede til deres bud, og astrologerne har haft stor indflydelse på bryllupper, krige og kongeligt helbred. Derfor er det relevant at sætte sig ind i, hvilke teorier astrologernes rådgivning bundede i.

Også Christian 2. satte sin lid til astrologien. Troen på varsler og skæbne var en del af livet omkring år 1500. Hans valgsprog som konge var ”Således af skæbnen bestemt”. Hans astrologer har sandsynligvis viderebragt lovende budskaber fra himlen.

På Bogmestergården viser vi i øjeblikket udstillingen ”Christian 2 – Forbandet barndom”. Her kan man bl.a. se gengivelsen af et horoskop for Christian 2., som blev lavet ti år efter hans død.

Christian 2.s stjernetegn var ”krebs”. Men i renæssancen spillede planeterne en vigtigere rolle end i dag. Og herskeren over Christian 2.s horoskop var planeten Mars. Koloreret træsnit af stjernetegnet Krebsen fra 1512. Deutsche Fotothek. Wikimedia Commons.

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!