YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Øen

– Sprogø i tusind år

Særudstilling på Borgmestergården

1. april – 31. oktober 2023

Historien om Sprogø er noget ud over det sædvanlige. I tusind år har den lille ø i Storebælt spillet en vigtig rolle i tilblivelsen af det Danmark, vi kender i dag. Med Storebæltsbroens åbning i 1998 ophørte Sprogø med at være en egentlig ø. Det er i år 25 år siden.

På Borgmestergården kan man i 2023 blive meget klogere på Sprogøs spændende historie og få gode oplevelser for både børn og voksne. Gennem genstande fra Østfyns Museers egne samlinger og ved indlån kan du komme helt tæt på historien, der rummer både fest, sult, sorg og drama.

Udstillingen indeholder fire aktivitetszoner, hvor børn og voksne gennem leg kan fordybe sig i historien: Byg en borg af munkesten, underhold dine medrejsende i isvinteren, send beskeder med optisk telegraf og test din moralske intelligens.

Aktiviteter for børn

Udstillingen indeholder fire aktivitetszoner, hvor børn og voksne gennem leg kan fordybe sig i historien. Man kan genskabe Valdemar den Stores borg på Sprogø i munkesten, optræde som isbjørn og danserinde, sende beskeder med optisk telegraf og teste sin ”moralske intelligens”.

Sprogøs historie – kort fortalt

Igennem hele sin historie har Sprogø ligget udsat midt i Storebælt, og et utal af krige har udspillet sig på Sprogø, der både er blevet hærget og besat gentagne gange. Samtidig har øen med sin position midt i Storebælt fungeret som redningskrans for rejsende.

Borgen: Allerede i 1100-tallet spillede Sprogø en vigtig rolle i Danmarkshistorien. Da byggede Valdemar den Store en borg på Sprogø, som var blandt de allerførste danske bygninger i mursten, og med den fik han kontrol over Storebælt. Borgen var en milepæl i kampen mod venderne, der huserede indtil da.

Heste og hollændere: Da Nyborg i 1500-tallet skulle være ny kongelig residensstad, spillede Sprogø også en rolle. Øen blev nemlig en naturlig fold for kongens raceheste. Og snart fik øen nye beboere. Det var hollandske kvægbønder, der var inviteret af kongen for at bringe nye dyrknings- og fremstillingsmetoder til landet, og Sprogø blev kendt for god ost og lækkert smør.

Nødherberg: Hollænderne på Sprogø fik også en anden vigtig opgave. I 1500-tallet var den lille istid begyndt, og vintrene blevet betydeligt koldere. Efter et nødophold på Sprogø i vinteren 1568-69 beordrede Frederik II, at Sprogø altid skulle være forsynet med øl, saltet flæsk og ærter.

IT: I begyndelsen af 1800-tallet blev landets første IT-infrastruktur rullet ud, og Sprogø fik en vigtig rolle. Nye revolutionære ideer og ekspansive magter stillede nye krav. I krigstid var det nemlig afgørende, at man kunne kommunikere og rejse sikkert på tværs af riget. I den forbindelse var især Storebælt et udsat sted. Både for fjendtlige flåder, tåge og isvintre. I 1801 opsattes det første optiske telegraftårn på Sprogø og i 1809 det første fyr.

Forsorg: I 1900-tallet skabte Sprogø igen historie. Lægen og nyskaberen af dansk åndssvageforsorg Christian Keller udså sig Sprogø som den ideelle ø for en anstalt for ”let imbecile, erotiske piger”, som hvis ikke de blev anbragt, “hensynsløst og ansvarsløst” ville sprede kønssygdomme og blive ophav til en “lidet lødig Generation”. Omkring 500 kvinder blev ufrivilligt anbragt på øen på ubestemt tid, og mange blev tvangssteriliseret, inden de fik lov at forlade øen igen. Netop i år afventes en officiel undskyldning fra Socialministeriet.

Arrangementer

I løbet af sommeren afholdes der rundvisninger i særudstillingen, og tirsdage i skolernes sommerferie inviteres børn og deres voksne til sjove aktiviteter med udgangspunkt i Sprogø-historien. Her skal der sendes og løses koder, laves tests og bygges med mursten. I september er der foredrag om kvindeanstalten på Sprogø ved museumsinspektør Sarah Smed fra Danmarks Forsorgsmuseum, og i oktober inviterer museet på guidet bustur til Sprogø.

Få meget mere spændende Sprogø-historie i podcasten KULTUR SET FRA FYN:
Danmarks vildste ø? Hvor konger søgte tilflugt, kulturen fandt inspiration, krigen tog fart og kvindehjemmet blev til

Læs også forfatter Jens Blendstrup personlige tale fra åbningen af udstillingen her

Oplevelser i forbindelse med udstillingen

Gratis rundvisninger i juni, juli og august. Hver lørdag kl. 14.00

Foto: Isvinter ved Sprogø – Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Udvalgte citater om Sprogø

Mellem Sjælland og Fyn ligger der en meget lille ø, som kaldes Sprogø. Den er en røverhule og en ren rædsel for de forbipasserende.
Adam af Bremen, præst og historiker, 1070.

Siden ingen geograf hidtil har skrevet om Sprogø, vil jeg gøre en lille omvej for at beskrive denne ø. Jeg vil se, om den fortjener sit navn og rygte. Når danskerne ønsker noget rigtig ondt over deres uvenner, plejer de nemlig at sige: Gid du sad på Sprogø!
Ludvig Holberg, 1728

Sprogø er ubetinget skabt til at åbne øjet for hvad whist og afbrændt punsch vil sige.
Humoristisk beskrivelse af nødopholdene på Sprogø fra omkring 1870.

    Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

    Du er blevet tilmeldt!