YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Ny bog: Nyborg Slot restaureret – før & nu

Ny bog stiller skarpt på de to store restaureringer af Nyborg Slot. I et rigt illustreret værk kommer læseren helt ind bag kalken på murene og under fliserne på gulvet, når historiker Mette Ladegaard Thøgersen minutiøst gennemgår arbejdet med at bevare og restaurere kongeslottet både for 100 år siden og i forbindelse med den netop afsluttede restaurering.

Nyborg Slot er et helt centralt monument fra Danmarks middelalder med stor national betydning. Her havde middelalderens parlament, Danehoffet, hjemme, og her har talrige konger og dronninger haft deres gang. Men det er også en bygning, der til alle tider har gennemgået store forandringer – både i funktionsperioden som kongeslot, i militærets tid på slottet og i allernyeste tid i forbindelse med to gennemgribende restaureringer.

Restaureringer med 100 års mellemrum
Den første store restaurering af Nyborg Slot blev foretaget af Nationalmuseet og arkitekt Mogens Clemmensen i perioden 1917-23. Her handlede det først og fremmest om at redde monumentet for eftertiden og bevare mest muligt fra Christian 3.s tid og ældre perioder. Manglende bygningsdele blev samtidig rekonstrueret med afsæt i arkæologiske spor og historiske kilder.

Den anden store restaurering blev gennemført i 2018-22 under restaureringsfaglig ledelse af VMB Arkitekter og med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre. Restaureringen var en del af det store slotsprojekt i Nyborg, Nyborg Slot – levende kulturarv. Med stor respekt for både den fredede bygning og Clemmensens arbejde bestod indsatsen i at bevare slottet og samtidig sikre, at bygningen fremadrettet kan benyttes til formidling og museumsoplevelser samt opfylder kravet om tilgængelighed for alle. Og så handlede det om at give den meget medtagne bygning værdigheden som kongeslot tilbage.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Forsiden på bogen. Foto: Østfyns Museer

Et smugkig ind bag slottets mure
Formålene med og vilkårene for de to restaureringerne var meget forskellige, og det var resultaterne på mange måder også. Det er netop det, som forfatter, Mette Ladegaard Thøgersen, stiller skarpt på i bogen Nyborg Slot restaureret – før & nu.

I bogen dokumenteres, analyseres og diskuteres de to omfattende restaureringsindsatser, som i høj grad er med til at forklare monumentets fysiske udtryk i dag. Forfatteren redegør for samtidens syn på gamle bygninger, trækker tråde til andre slotsrestaureringer og til de dominerende traditioner inden for dette felt.

Nyborg Slot restaureret – før & nu er rig på både billeder og tegninger fra restaureringsarbejderne, detaljerede beskrivelser af fremgangsmåder samt et interessant indblik i diskussionen om, hvordan man kan bevare et monument fra 1200-tallet for eftertiden. Bogen er også den første egentlige undersøgelse af Slotsprojektet, som – når også nybyggeriet står færdigt – naturligvis fortjener en samlet undersøgelse. Indtil da kan bogen give et smugkig ind i de smukke, nyrestaurerede rum bag Kongefløjens tykke mure.

Om forfatteren
Mette Ladegaard Thøgersen er ph.d. i historie, direktør for Østfyns Museer og forfatter til en række udgivelser om historie, kunst og kultur.

Bogen præsenteres ved en reception torsdag d. 13. marts kl. 14 på Tinghuset, Stendamsgade 9, Nyborg.

Info
Titel: Nyborg Slot restaureret – før & nu
Forfatter: Mette Ladegaard Thøgersen
Sider: 309, hardback
År: 2024
Vejl. udsalgspris: 249 kr.
Udgivet af Østfyns Museer med støtte af Nyborg Kommune og Nyborg Museumsforening.

Topbillede: Kongens værelse, 2023. Foto: Jens Markus Lindhe

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!