YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Niels Uffe holder øje med Nyborg Slot

jun 19, 2022

Efter at have stået for restaureringen af el i Nyborg Slot, kender Niels Uffe Jørgensen bygningen bedre end de fleste. Nu er han blevet ansat som slotspedel og er den, der frem over holder øje med bygningerne.

Niels Uffe Jørgensen har fået arbejdsadresse på Nyborg Slot, hvor han skal føre tilsyn, selv om restaureringen er sat i bero. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har hyret ham som slotspedel.

At valget faldt på den 69-årige elektriker fra Flødstrup er helt naturligt, for gennem de seneste år er det netop ham, der har installeret og restaureret al el til de kommende udstillinger. Han kender slottet ud og ind og alle materialer og installationer bedre end de fleste. Og Niels Uffe Jørgensen ved præcis, hvad som er hans vigtigste opgave:

”Den vigtigste opgave bliver at holde øje med luftfugtigheden, for sådan nogle gamle huse som Nyborg Slot tåler hverken, at temperaturen er for høj eller for lav. Er den for høj, risikerer man at der kommer borebiller i trækonstruktionerne, og er den for lav, falder kalken af. Ingeniørerne er nok glade for, at det er mig, de fortsat skal snakke med, fordi jeg kender bygningen så godt”, siger Niels Uffe Jørgensen.

Automatiserede kirkeklokken

Niels Uffe Jørgensens interesse for historiske bygninger opstod ved en tilfældighed i Ullerslev Kirke for mere end 40 år siden. Her var den nyuddannede elektriker tilkaldt for at koble kirkeklokken til elektricitet, så dens ringen frem over kunne være automatiseret, men alle de ledninger og installationer, som øvelsen krævede, pyntede ikke ligefrem inde i den gamle kirke.

”Ret hurtigt gik der sport i den for mig at lave installationerne så diskret som muligt, så de ikke skæmmede den smukke gamle bygning”, fortæller Niels Uffe Jørgensen. Han må have løst opgaven tilfredsstillende, for snart fik han lignende opgaver i andre kirker, og kort efter havde han sin første opgave for Østfyns Museer. Det var i Vikingemuseet i Ladby. Siden er mange andre opgaver kommet til, inden Nyborg Slot de senere år har fyldt en del i hans kalender.

”Jeg kan lide arbejdet, fordi det er sjovt at få den ekstra dimension med, som handler om kulturarv. De gamle håndværk er spændende at lære og høre om. Historie var måske ikke så sjov, da vi gik i skole, men nu er det anderledes”, siger Niels Uffe Jørgensen.

Respekt for kulturarven

At en elektriker har fået jobbet som slotspedel kan virke pudsigt, for af alle håndværk er el-området helt sikkert det fagområde, der ikke var repræsenteret, da Nyborg Slot blev bygget for 800 år siden. Men det spænder ikke ben for Niels Uffe Jørgensens interesse.

”Jeg har stor respekt for kulturarv rundt omkring og er meget imponeret over Fregatten Jylland, der – som en af få – er restaureret 100 procent efter originale arbejdsmetoder. Det kan kun ske, fordi der er nogle håndværkere, som holder fast i fagets traditioner”, siger han.

Kulturarvsbacillen har fået så meget tag i Niels Uffe Jørgensen, at han for 10 år siden blev en del af lauget bag Ladbyskibet, der har bygget Ladbydragen – uden brug af moderne hjælpemidler. Han er også ombord som skipper, når Ladbydragen ankommer til Nyborg Havn i forbindelse med Danehof den 12. august 2022.

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!