YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Herremanden på Glorup – rigets mægtigste mand

nov 17, 2022

Klumme af Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen i Lokalavisen Nyborg.

Omkring 1560 gik Christoffer Valkendorf i gang med at omskabe Glorup til et velfungerende storgods. Et vigtigt element i hans langsigtede plan var at mageskifte herregårdens strøgods med krongods i hovedgårdens umiddelbare nærhed.

Ved mageskifter i 1579 erhvervede Glorup 9 kongelige gårde i Svindinge og 11 i Lamdrup, og ved yderligere opkøb fik Valkendorf hele Svindinge samlet under Glorup.

Han fik udskilt herregårdens egne marker fra landsbyfællesskabet og opsat vældige stendiger omkring sine enemærker. Som slutsten på sit godsprojekt opførte han en imponerende hovedbygning på vestsiden af Holme Sø. Som den eneste danske gotiske renæssancebygning fremstod Glorup som et sammenbygget, firfløjet anlæg med lige høje længer og fire tårne. Svindinge kirke Det er dog ikke Valkendorfs Glorup, man i dag kan tage i øjesyn. I 1765 blev hovedbygningen stærkt ombygget af den daværende ejer, Adam Moltke. Han bevarede de fire fløje, nu i én etage. Murene blev pudset hvide, mens vinduer og udsmykninger blev malet gule.

Det er også Christoffer Valkendorf, der står bag opførelse af sognets kirke i Svindinge. Den gamle kirke, der var anneks til Ørbæk, havde ligge vest for Glorup.

I 1570’erne opførte Valkendorf den nye kirke centralt i sognet. Dermed blev Svindinge kirke en af de få renæssancekirker i Danmark.

I kirken opsatte Valkendorf en stentavle, hvor han opremser nogle af sine mange lokale bedrifter: “Jeg har opbygget Glorup og kirken af ny. Jeg har bekommet ald Svindinge sogn under Glorupsherskab. Jeg har ladet opsætte alle stengærder om Glorups fang. At alt dette roser jeg mig intet, men takker Gud “.

Kronen på kongens hoved

På toppen af magten Ved siden af sine lokale meritter indtog Christoffer Valkendorf en position som landets mest indflydelsesrige embedsmand.

Fra en stilling som rentemester (en slags skatteminister) i Frederik II’s regering avancerede han til rigshofmester, som ifølge den officielle rangfølge var rigets mægtigste mand fulgt af kansleren og marsken. Han blev statholder i København og var arkitekten bag byens nye status som landets administrationscentrum. Ligeledes stod Valkendorf bag skabelsen af et rigsarkiv i Danmark.

Efter Frederik II’s død blev han medlem af den fire mand store formynderregering, og ved Christian IV’s kroningsceremoni i 1596 var det Valkendorf, der satte kronen på hans hoved.

Christoffer Valkendorf forblev ugift og brugte stort set hele sin kolossale arbejdsevne i statens tjeneste – som kongelig lensmand, rentemester, regeringsråd og rigshofmester. Han døde i 1601, og i 1661 gled Glorup ud af Valkerdorfernes eje

. Senere er slægten uddød i Danmark.

Christoffer Valckendorfs stentavle.

Relateret indlæg

Nyborg er atter klar til DANEHOF

Nyborg er atter klar til DANEHOF

Den første weekend i juli bliver Nyborg endnu en gang forvandlet til et brag af en middelalderfestival med ridderturneringer, optog, boder og masser af musik.

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!