YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Engang var isbåde nødvendige for at krydse Storebælt om vinteren

jan 19, 2022

I 1993 blev en isbåd med det fine navn ” Frøken Larsen” en del af museets samling. Det seneste par år har en lille gruppe frivillige arbejdet på at sætte båden i stand.

Storebælt har til alle tider bundet Danmark sammen, men når vinteren satte ind, og bæltet frøs til, var det ikke muligt at sejle over på normal vis – og isbådene måtte tages i brug.

En isbåd er en åben klinkbygget båd, der kunne trækkes på kølen med støtte fra to meder. Mandskabet trak eller skubbede båden – typisk med hjælp fra de mandlige passagerer – mens børn og kvinder kunne blive i båden under overfarten. I de isfri områder kunne båden sættes i vandet.

I 1777 blev der med kongelig resolution udstedt påbud om at sætte isbåde ind, når færgerne ikke kunne sejle, og isbådstransporten blev hermed sat i system. I slutningen af 1794 overtog postvæsenet isbådstransporterne. På det tidspunkt var der 25 isbåde på Knudshoved og 35 på Halsskov.

Fra 1795 og små 100 år frem har vi optegnelser over, hvor tit isbådene var i brug – og dengang var der ofte ” rigtige” vintre til. Isbådene var nemlig i brug godt hvert andet år og her i gennemsnit hele 41 dage. Rekorden blev sat i den kolde vinter 1799-1800, hvor der var hele 114 isbådsdage!

Både høj og lav måtte tage turen over isen, når det var isvinter. Eksempelvis også Ludvig Holberg, som i Første Brev til en højvelbaaren Herre fra 1728 skrev således om en rejse i 1709: ” paa Storebælt var Isen usikker. Derfor blev vi hele otte Dage i Nyborg, mens vi ventede paa at Isen enten skulde blive stærkere eller smelte. Til sidst blev vi kede af at vente og lejede nogle Baade. De blev af nogle Sømænd trukket over Isen, først til Sprogø – den Tur varede en hel Dag – og Dagen efter til Korsør.” Holberg og hans følge gjorde ophold på Sprogø. Det allerfarligste sted var mellem Sprogø og Sjælland på grund af den stærke strøm og de mange våger. Og turen til Korsør var da også fuld af drama, da de den følgende dag drog afsted igen: ” Paa denne Tur kom den svenske Kaptajn i yderste Livsfare. [] Han vilde vise sig, gik langt væk fra Baaden – og saa faldt han i en Vaage. Sømændene fik dog trukket ham op med deres Baadshager. Selv om han var halvdød af Kulde maatte han straks klæde sig helt af og tage noget groft, men tørt Tøj paa…”

Isbådene var i brug helt frem til 1937 og igen kortvarigt under 2. verdenskrig. I 1993 blev en isbåd indlemmet i museets samling. Båden lød tidligere det smukke navn ” Frøken Larsen”. Vi har desværre ikke en præcis datering af båden, men formentlig blev den bygget på Orlogsværftet lige før 1910.

I dag arbejder en gruppe frivillige på at sætte isbåden i stand. Den seneste tid er arbejdet foregået under tag på museets lager på Lyøvej. I vinterferien (uge 7) vil der være mulighed for at besøge de frivillige og se arbejdet med båden. Og hvem ved, måske kommer ” Frøken Larsen” igen en skønne dag igen på søen, hvis der da stadig er isvintre til.

Af museumsinspektør Mette Ladegaard Thøgersen. Bragt som klumme i LokalAvisen Nyborg den 19. januar 2022.

I weekenden den 12.-13. februar 2022 er der åbent hus ved isbåden. Læs mere her.

Relateret indlæg

Nyborg er atter klar til DANEHOF

Nyborg er atter klar til DANEHOF

Den første weekend i juli bliver Nyborg endnu en gang forvandlet til et brag af en middelalderfestival med ridderturneringer, optog, boder og masser af musik.

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!