YOUR CART

Ingen varer i kurven.

KØBMANDSGÅRD FRA RENÆSSANCEN

 

Borgmestergården blev opført af borgmester og storkøbmand Mads Lerche i 1601. Borgmestergården er en anseelig bindingsværksgård med tre længer og masser af rum, og bygningen er et fornemt eksempel på en købstadsgård fra renæssancen.

En historisk købmandsgård

I 1600 eller 1601 købte borgmester Mads Jepsen Lerche (ca. 1560-1608) en grund i Nyborg. Her ville han opføre en gård, der både kunne fungere som familiens bolig og som embedsbolig. Lerches nye gård kom derved til at ligge på den nuværende Slotsgade og havde dengang som nu udsyn til byens vigtigste vartegn – Nyborg Slot. Betingelsen for den nye bygning var, at Lerche skulle bygge en god købstadsbygning, der var muret mellem stolper og med tegltag (altså bindingsværk).

Mads Lerche opførte forhuset, der vender ud mod Slotsgade. Ved opførslen var bygningen, som i dag, i to etager. Stolperne på bagsiden er meget høje og strækker sig over begge etager. De kaldes højstolper og findes på senmiddelalderen og den tidlige renæssances huse. På bagsiden findes en svalegang, som enten er oprindelig eller tilføjet kort efter opførslen af huset. Der har sikkert eksisteret en trætrappe fra gården til svalegangen som adgang til overetagen og som adgang mellem rummene i overetagen.

Jacob Lerche overtager og bygger til

Mads Lerches søn, Jacob Lerche, stod bag opførelsen af de to sidefløje, der gjorde bygningen til et stort trefløjet kompleks. I 1637 blev den østlige sidefløj opført og i 1643 kom den vestlige til. Begge er markeret med indskrifter over dørene. Jacob Lerche overtog også faderens købmandsvirksomhed og fungerede herudover som rådmand, toldskriver og kirkeværge.

En historisk købmandsgård

Fotos: Borgmestergården fra før 1900-tallet. 

Tiden efter Lerche

Familien Lerches epoke sluttede i 1680, hvorefter en ny tid tog sin begyndelse. I 1700-tallet blev Borgmestergården bolig for amtsforvalteren, formentlig fordi amtstuen lå i naboejendommen. 1800-tallet var en mindre prangende tid for den efterhånden gamle gård. Gården blev opdelt mellem flere ejere, og mange forskellige familier havde deres hjem her. Desuden blev soldater fra garnisonen indkvarteret på gården i mangel på kasernebygninger. Der blev også indrettet en smedje på stedet, og den indre gård var næsten uigenkendelig med de talrige bygninger som lokummer og brændeskure.

Der har altid været brygget øl på Borgmestergården, men i slutningen af 1800-tallet opstod et egentligt hvidtølsbryggeri i kælderen, og det blev forgængeren til det senere kendte Nyborg-bryggeri, Carlsminde.

Restaurering redder den gamle gård

Omkring 1900 var Borgmestergården i ringe forfatning. Takket være en ihærdig indsats fra Nyborg Museumsforening og en omfattende restaurering ved Nationalmuseets arkitekt Mogens Clemmesen, der sideløbende var i gang med restaureringen af Nyborg Slot, lykkedes det at bevare den gamle gård for eftertiden. I 1919 blev dørene slået op til Mads Lerches Gård, et kulturhistorisk museum. I 1922 overgik gården til Nationalmuseet, på dette tidspunkt var det både museum og bibliotek. Biblioteket rykkede dog ud i 1939.

I 2016-18 gennemgik Borgmestergården atter en gennemgribende renovering og fik indrettet nye udstillinger. I dag summer både gård og bygninger af liv, for rigtig mange turister og lokale slår vejen forbi den hyggelige bindingsværksgård.

Lercherne på Borgmestergården

Lercherne på Borgmestergården

I 1600-tallet var Nyborg en by i driftig udvikling. Købmænd handlede med varer fra hele verden. Som i andre danske købstæder havde de store købmænd mange andre embeder. Mads Lerche var en driftig mand, der ud over at være købmand, også var borgmester. Gården blev siden overtaget af sønnen, Jakob Lerche, der ligeledes blev rådmand i byen.

Billedet er et epitafiet for Mads Lerche, der viser ham omgivet af sin familie. Epitafiet hænger i Nyborg Vor Frue Kirke.

BOG: Borgmestergården – Renæssancegård og museum

af Eva Becher og Mette Ladegaard Thøgersen

I denne bog får du hele historien om den smukke renæssancegård i Nyborg.
Hovedfokus er på de første årtier af 1600-tallet, hvor bygningen stadig var i familien Lerches eje, men med udblik til de efterfølgende århundreder. Der trækkes også tråde helt op til i dag, hvor Borgmestergården huser Nyborgs kulturhistoriske museum.

98,00 kr.

Borgmestergården – Renæssancegård og museum
Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!