YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Derfor blev kongen født i Nyborg

jul 2, 2024

Klumme af Troels Malthe Borch, Østfyns Museer til Lokalavisen Nyborg 2. juli 2024.

For mere end 500 år siden kom en kongesøn til verden i Nyborg. Dengang var byen nemlig et centralt knudepunkt i det danske rige. Men det har man i historiebøgerne om Christian 2. hidtil ikke haft øje for.

I disse år flytter børnefamilier gerne væk fra København for at give deres børn en rolig og fredelig opvækst på landet eller i provinsen, langt fra storbyens stress og jag. Men det var ikke derfor, at Christian 2.s mor var i Nyborg, da hun skulle nedkomme med den lille kongesøn. Selvom det beskrives sådan i historiebøgerne om kongen.

I øjeblikket viser Østfyns Museer en udstilling om Christian 2 på Borgmestergården i Nyborg. Den omstridte konge blev nemlig født på Nyborg Slot. Christian 2. er, efter hvad vi ved, den eneste danske konge der er født i Nyborg, og spørgsmålet er så, hvorfor det et netop var her, han blev født.

Klar misforståelse

Selv i nyere litteratur om Christian 2. fremstår det som, at Christian 2s gravide mor var kommet til Nyborg for at være ”i sikre omgivelser for at få ro til den forestående fødsel” og ”langt fra det politiske spil i København”. Det er dog en klar misforståelse af, hvad Nyborg Slot og København var i slutningen af 1400-tallet. Nyborg var ikke et hengemt slot i en afsides egn af riget. Tværtimod. Nyborg Slot var et centralt knudepunkt for kongemagten. Det vidner utallige af tidens breve i kongens hånd om.

I nutiden bliver der talt meget om et splittet Danmark, hvor opsplitningen står mellem henholdsvis hovedstaden og provinsen. En sådan opsplitning fandtes ikke i hverken middelalderen eller renæssancen. Østfyns Museers nu forhenværende direktør, Erland Porsmose, har i sin bog ”Magtfuld gennem riget” netop redegjort for, hvordan middelalderens og renæssancens konger var rejsekonger. De var konstant på rejse riget rundt for at bedrive deres kongegerning og opretholde deres magt. Der var ingen hovedstad. Nok var København den største by i landet, men der boede dengang blot omkring 5.000 mennesker – altså svarende til indbyggertallet i Kerteminde i dag.

Fremtiden kom først til Fyn

Christian 2. blev født i 1481, og netop fra den tid har Erland Porsmose kunnet rekonstruere et kongeligt rejseår – nemlig for Kong Hans, der var fader til Christian. Fra februar 1484 til juni 1485 var kong Hans konstant på rejse. Fra Viborg i nord til Flensborg i syd og til København i øst – perioden igennem med Nyborg som det centrale knudepunkt. Her holdt hans dronning og hendes hof til, og i 1485 blev også Christians søster, Elisabeth, født på Nyborg Slot.

At Nyborg – og Fyn i det hele taget – på dette tidspunkt var knudepunkt i kongeriget og udviklingen, vidner også andre kilder om. Det er således på Fyn, at Nordens første trykte bog udgives i 1482, og i Nyborg, at de ældste eksempler på græske bogstaver er at finde i et dansk værk fra 1477. Både bogtrykkerkunsten og genopdagelsen af det græsk sprog var en del af tidens humanistiske bølge, der spredte sig fra Sydeuropa og først fik fodfæste i Norden på netop Fyn. Desuden kommer mange af periodens betydningsfulde folk fra Fyn. Ud over kongen tæller det Erik Valkendorf fra Glorup, der blev både kansler og ærkebiskop i Trondhjem, Hans Tavsen fra Birkende, der blev landets vigtigste reformator, og Hans Svaning fra Svanninge, der blev kongelig kronikør og kom til at nedfælde den første beretning om netop Christian 2.

Efter de tidlige børneår i Nyborg blev Christian 2. sendt væk. Datidens børneopdragelse bestod især i at beskytte poderne mod for megen moderlig omsorg. Christian skulle i 6-7-årsalderne væk fra moderens skørter for at blive tugtet og opdraget af dannede og lærde folk i København. Det lader til, at han som ung mand vendte tilbage og tog bopæl i Nyborg som 18-årig – nu som myndig, udvalgt tronfølger og ung hertug med eget hof. Det første bevarede brev af Christian 2.s hånd er således sendt i april 1499 fra Nyborg Slot.

Når der i historiebøgerne står, at man valgte Nyborg som fødested for Christian 2., fordi byen kunne tilbyde ”ro og kvindelig omsorg” er det en misforståelse. Christian 2.s forældre befandt sig i Nyborg, fordi byen var et centralt og uomgængeligt knudepunkt i riget.

Læs mere om udstillingen: Christian 2. – forbandet barndom

Billedtekst: Christian 2 som dreng. Aftegning fra omkr. 1550-70 baseret på tabt forlæg fra ca. 1495. Recueil d’Arras, Bibliothèque Municipale d’Arras

Relateret indlæg

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!