YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Aktør til Danehof

 

Vær med i skabelsen af Danehof – en historisk tradition, der ellers har været glemt i mere end 600 år.

Kunne du tænke dig at deltage som formidler, bodholder, håndværker eller kamp-aktør til den historiske del af Danehofmarkedet 2022, som vil finde sted fra fredag den 12. til søndag den 14. august, så finder du tilmeldingsprocedure samt praktiske informationer her:

Tilmeldingsprocedure

For at tilmelde dig, bedes du sende en mail til [email protected] . Mailen skal indeholde en udfyldt kopi af vores tilmeldingsskema.

Tilmeldingsskemaet kan findes HER.

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en positiv tilbagemelding fra museet. Vi vurderer alle ønsker om tilmelding ud fra, hvad der ønskes solgt/formidlet og hvordan dette gøres. Pladskrav indgår ligeledes i vores vurdering, da vi har begrænsede arealer.

Deadline for tilmeldinger er 31. maj, eller så længe der er ledige pladser.

Praktiske oplysninger:

Åbningstider
Middelalderdelen af markedet er åbent fredag d. 12. august kl. 14-19, lørdag d. 13. august kl. 10-19 og søndag d. 14. august kl. 10-16.

Opstilling af bod-/lejrplads
Når du ankommer til markedet (i løbet af torsdag den 11. eller fredag den 12. før klokken 12.00), bedes du henvende dig i Østfyns Museers kontorbygning, som du finder på Stendamsgade 9. (Det tidligere arresthus, som ligger lige ud til slotssøen.)

Her skal mindst en person pr. gruppe henvende sig til Jonas Kragegaard eller Birgit Toft, så vi kan registrere jeres ankomst.

Vi er pt. i gang med udarbejdelsen af en lejrplan, og når den endelige teltplan ligger færdig, vil du kunne finde oversigtskort her på siden. Vi vil forsøge efter bedste evne at efterkomme alles ønsker med hensyn til placering.

Parkering
Det er tilladt at køre op og læsse af ved ens udpegede lejrområde, men herefter skal alle køretøjer køres væk og parkeres andetsteds.

Vi vil opfordre til, at parkering foregår  på ”Eksercerpladsen” ved Vestergade eller på ”Den Grønne” på Gasværksvej. Her kan man som aktør gratis parkere biler, trailer m.m.

Nedtagning af bod-/lejrplads
Nedtagning foregår EFTER kl. 16 søndag den 14. august. Bod- og lejrområdet efterlades i pæn, opryddet tilstand.

Madordning
Forplejning fungerer ud fra devisen ”Forplejning for Formidling”. Det betyder, at man skal være tilknyttet Danehofmarkedet i en formidlingsfunktion for at modtage forplejning. Man kan opnå ret til forplejning ved formidlingsaktiviteter i ens lejr/bod eller ved deltagelse i Kongens Stridsmændsturneringen.

For at tilgodese alle, har vi i år valgt at tilbyde to madordningsløsninger:

 • En billetordning hvor man kan få udleveret færdiglavet mad på et på forhånd aftalt tidspunkt.
 • En lav-selv ordning, hvor man som gruppe får udleveret råvarer, så lejrene selv kan tilberede maden, når det passer dem.

Brug af åben ild
Det er kun tilladt at bruge åben ild i hævet form og ikke direkte på jorden – f.eks. i bålfade, kogeøer eller lignende anordninger, der hæver ilden over jorden. Nyborg Slot leverer brænde til markedet. Alle bål, bålpladser og brug af gasblus SKAL meldes til Danehofs arrangører som led i ens lejrtilmelding.

Drikkevand
Der vil være opstillet vandstation ved museets magasinbygning for enden af Blegdamsgade. Her vil det være muligt at hente rent drikkevand samt vaske op.

Der er god chance for at vejret bliver varmt. Husk derfor at drikke rigeligt med vand.

Toiletter og Bad
Der vil være opstillede toiletvogne nær det historiske marked. Der vil på det historiske marked være følgende toilet- og badefaciliteter:

 • Indendørs toiletter og omklædningsrum med bad i stueetagen på ”Landporten”.
 • Opstillede toiletvogne på volden nær Vandtårnet.
 • Toilet- og badevogn for enden af volden bag slottet (toilettet er offentligt, mens badet er reserveret til aktører)

Alle badefaciliteter kan benyttes lørdag i tidsrummene kl. 7.30 – 9.30 & kl. 19-21. Søndag i tidsrummet kl. 7.30-9.30.

På ”Landporten” er der kønsopdelt tidsplan. Bad for kvinder fra kl. 7.30-8.30 og kl. 20-21 og mænd kl. 8.30-9.30 og kl. 19-20.

Affald
Der vil være opstillet en stor metal affalds-container nær det historiske marked. Her skal alt affald deponeres. Derudover vil der være opstillet mindre skraldespande, der løbende tømmes under markedet af vores studentermedhjælpere og praktiske frivillige – disse er primært forbeholdt markedets gæster.

Brandsprøjter
Der vil være fordelt brandsprøjter over hele markedsområdet. Ved ankomst til den anviste lejrplads, bør du orientere dig om, hvor du finder den nærmeste brandsprøjte.

Førstehjælp og beredskab
Der er samaritter-telt centralt i Slotsgade. Samarit-tjenesten løser alle forefaldende førstehjælpsopgaver, og færdigbehandler disse, hvis de vurderer det forsvarligt. Samaritterne vil også have fast patrulje på voldene og på det historiske marked, samt til alle kampshows.

Markedets gæster, frivillige og aktører kan få hjælp ved at henvende sig direkte i samaritternes telt, eller ved at henvende sig på vagttelefonen – nummeret udleveres ved tjek-ind.

Desuden forefindes der førstehjælpsudstyr i Tinghuset, Stendamsgade 9, og på Borgmestergården, Slotsgade 11.

Skulle det være nødvendigt at tilkalde politi, beredskab eller ambulance, skal arrangørerne underrettes så beredskabstjenesten kan henvises til det rette kontaktpunkt.

Flere markeder i ét
Vi har det historiske Danehof på Voldområdet omkring Nyborg Slot, ved slotssøen og på Dronningens Bastion. Nede langs Slotsgade, Korsgade og Mellemgade (byens gågader) samt på byens havn kan du finde moderne middelalderinspirerede boder og spændende aktiviteter. Du skal være mere end velkommen til at sprede god stemning på hele markedet og udforske alle dets afkroge.

Adfærdskodeks og Samværspolitik

Det at deltage til Danehof skal være en sjov og behagelig oplevelse. Derfor er det først og fremmest vigtigt, at du har det godt, når du deltager som aktør på vores marked. Dernæst skal vi sammen give de besøgende en god oplevelse, når de gæster vores marked. Det er derfor vigtigt, at humøret er højt, og man tager godt imod alle besøgende.

Råd til interaktion med hinanden og gæster

 • Vi forventer, at alle aktører er klar på pladsen med deres aftalte aktiviteter i hele markedets åbningstid, fra vi åbner til vi lukker ned om aftenen. Det er ikke tilladt at pakke lejren ned inden lukketid eller lukke ned for aktiviteterne, med mindre andet er aftalt på forhånd.
 • Vi forventer, du holder pænt orden i din lejr. Når du forlader markedet, skal pladsen efterlades i pæn og ordentlig stand. Har du ubrugt brænde, skal dette leveres tilbage til brændestablen.
 • Autenticitet: Vi stræber efter at have et så autentisk udtryk som muligt. Det sætter krav til ens lejr, men også til det tøj, man har på.
 • I markedets åbningstid skal lejren fremstå så autentisk som muligt, dvs. plasticflasker, soveposer m.m., der hører nutiden til, skal gemmes væk, så det ikke er synligt for publikum.
 • Telte og udstyr i lejren skal i videst muligt omfang have rødder i middelalderen. For de arbejdende værksteder og køkkener, kan der være sikkerhedsmæssige foranstaltninger der gør, at man må gå på kompromis med det autentiske. Hvis du sælger produkter bedes du have kilder på det du sælger, enten i form af arkæologiske, skriftlige eller billedlige kilder. Hvis der er tale om en fortolkning, skal denne også med rimelighed kunne relateres til middelalderen. Skulle du være i tvivl, skal du endelig ikke tøve med at kontakte museet for hjælp og vejledning.
 • I forhold til både udstyr og beklædning så er rammerne for markedet perioden år 1200-1550, og vi arbejder primært med dansk middelalder. Dvs. at vi ikke ønsker at se vikingedragter, rusbukser, dragttilbehør fra vikingetiden og andet i den dur. I forhold til tekstilvalg ønsker vi ikke bomuld, nervøs velour og andre syntetiske tekstiler. Er du i tvivl om din dragt kan godtages, skal du endelig blot tage kontakt til museet for råd og vejledning.
 • Alkoholpolitik: Vi ønsker at give dig og alle gæsterne en god og behagelig oplevelse, og i middelalderens univers er alkohol en helt naturlig del af dette. Vi ønsker dog ikke personer der er stærkt påvirket af alkohol, som skaber optøjer, eller som giver utrygge rammer for andre deltagere. Vi forventer at du står klar søndag morgen, og er frisk når markedet åbner.
 • Skulle vi under markedet opleve at et eller flere af ovenstående forhold ikke bliver overholdt, forbeholder museet sig ret til, med øjeblikkelig virkning, at afbryde samarbejdet og hjemsende pågældende aktør.

Tryghed

 • Opfør dig på en inkluderende og gensidigt respektfuld måde. Det er ikke altid let at være et nyt sted eller møde en masse nye mennesker med forskellige markedskulturer på én gang. Prøv at introducere folk til hinanden og hjælpe alle aktører med at føle sig velkomne og forbundet.
 • Vi forventer, at man respekterer andres personlige grænser – og spørger ind, når man er usikker.
 • Opleves der en ubehagelig situation involverende gæster eller andre aktører, så grib fat i den ansvarlige inspektør, der vil tage sig af situationen.
 • For alles sikkerhed vil vi ikke acceptere manglende overholdelse af dansk lovgivning, hensynsløs adfærd eller tilsidesættelse af Danehofs egne regler eller arrangørernes anvisninger. Hvis en aktør ikke overholder de givne regler, anvisninger eller love, forbeholder museet sig ret til, med øjeblikkelig virkning, at afbryde samarbejdet og hjemsende pågældende aktør.

Spørgsmål? Ring til os eller find os i Tinghuset!

Tinghuset vil under Danehof være arrangørernes faste base, og bygningen vil være bemandet hver dag i markedets åbningstid. Efter endt program vil der stadig være en ansvarlig arrangør til stede i byen, også om natten. Telefonnumre på de ansvarlige arrangører vil blive udleveret ved tjek-ind.

Derudover vil man i dagtimerne kunne finde museumsmedarbejdere iført museets logo på pladsen. Disse medarbejdere kan være behjælpelige med praktiske spørgsmål eller med kontakt til en ansvarlig arrangør.

Så hvis man skulle have et spørgsmål eller skulle der opstå en situation, der kræver kontakt til en arrangør, så er man mere end velkommen til at kontakte dem eller en anden af museets ansatte. De vil gøre deres ypperste for at hjælpe dig med din problemstilling!

Vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med dig og vi ser frem til din markedstilmelding. På vegne af styregruppen for Danehof, Østfyns Museer – Nyborg Slot & Borgmestergård.

Kontakt vedr. Danehof kan henvendes til Jonas Kragegaard eller Birgit Toft på [email protected] eller på telefon 23965797 / 24298742  

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!