YOUR CART

Ingen varer i kurven.

A.P. Møller Fonden udtræder af Slotsprojektet

feb 2, 2022

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har meddelt, at den udtræder af partnerskabet om projektet Nyborg Slot. Slots- og Kulturstyrelsen vil hurtigst muligt gå i dialog med de resterende parter, Østfyns Museer, Nyborg Kommune og Realdania, som er en del af projektet.Jesper Hermansen, direktør i Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Med meldingen fra A.P. Møller Fonden står vi i en ny situation, og vi vil hurtigst muligt drøfte de næste skridt med de resterende parter i projektet. Det er derfor for tidligt at sige præcist, hvad der kommer til at ske herfra.

Uanset hvad skal vi stadig færdigøre det sidste af restaureringsarbejdet på slottet. Vi er næsten i mål med en restaurering af Kongefløjen både udvendigt og indvendigt, og Nyborg har fået et nyt, multifunktionelt torv neden for slottet. Det arbejde vil – uanset hvad vi kommer frem til – bestå.”

Baggrund

Projekt Nyborg Slot er et samarbejde om restaurering og nyfortolkning af Nyborg Slot. Projektet blev til i et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A.P. Møller Fonden og Østfyns Museer. I december 2020 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klagesag om projekt Nyborg Slot, der betød, at den del af projektet, der bestod af nybyggeri, ikke kunne realiseres.

A.P. Møller Fonden har oplyst, at den vedstår den oprindeligt aftalte fordeling af omkostninger til de allerede gennemførte opgaver og faser. Fonden har endvidere tilkendegivet, at den er indstillet på tage stilling til en fornyet ansøgning om støtte til en fuldendelse af et projekt ved Nyborg Slot, når en realistisk tidsplan for et endeligt projekt og dettes økonomi foreligger.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Jakob Dahl Klausen, Slots- og Kulturstyrelsens : 41 39 38 11

Relateret indlæg

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!