YOUR CART

Ingen varer i kurven.

Nyt år fuld af historie

jan 31, 2024

Klumme i Lokalavisen Nyborg d. 31. januar 2024.

Østfyns Museers nye museumsdirektørMette Ladegaard Thøgersen, kridter banen op for et travlt og spændende museumsår i 2024.

Sidste år havde Østfyns Museer et samlet besøgstal på hele 152.500 gæster. 2023 indskriver sig dermed som et af de allerbedste museumsår i Østfyns Museers historie, hvor blandt andre Borgmestergården slog besøgsrekord med i alt 23.227 gæster. De flotte tal skyldes i høj grad museets solide lokale forankring. En stor tak skal derfor lyde til Østfyns Museers cirka 400 frivillige, de 3800 medlemmer af Nyborg og Kerteminde Museumsforeninger, til Nyborg og Kerteminde Kommuner og til de mange gæster, der har lagt vejen forbi museets udstillingssteder i 2023.

Også i 2024 venter et spændende program.
Nyborg-sammenhæng skal især fremhæves den nye særudstilling på Borgmestergården, som i år kommer til at handle om Christian 2., der netop nu er aktuel i en film om Det stockholmske Blodbad.

Som museum er vi glade for at kunne kaste lys over Christian 2.s forbindelse til Nyborg. Christian 2. vil også indtage hovedrollen som den udpegede regent til sommerens Danehof, som også i 2024 vil være et af årets absolutte højdepunkter i museets program.

I 2023 overtog Østfyns Museer driften af Dyrehave Mølle, som allerede har givet anledning til mange spændende projekter, herunder et om møllernes kulturhistorie under overskriften Mark, mølle og måltid støttet af Realdania. Bevillingen gav mulighed for erhvervelsen af en mobil madvogn, som i det nye år vil køre endnu mere rundt for at formidle mad- og møllehistorie, ligesom et nyt kunstprojekt på møllen er i støbeskeen.

I 2024 bliver Almas Hus en af museets nye opgaver. Her tager vi hul på formidlingen af det nyrenoverede husmandssteds historie i tæt samarbejde med husets frivillige.

Museets forsknings- og publikationsvirksomhed er med hele 13 planlagte bøger i 2024 ganske omfattende. I Nyborg-sammenhæng kredser emnerne blandt andet om danehofinstitutionen, Nyborg Slots restaurering før og nu, en kulturarvsmasterplan for Nyborgs landdistrikter og centerbyer og såmænd også en malebog med motiver fra Rigets Hovedstrøg.
Der er med andre ord masser af spændende læsning at glæde sig til.

Slotsprojektets genopstart har allerhøjeste prioritet i arbejdsplanen for 2024. Udbuddet af totalrådgiverentreprisen er i gang, og det samme er miljøkonsekvensvurderingen, som skal indgå i en kommende anlægslov. Så også her er vi meget fortrøstningsfulde.

Vi har derfor genetableret en egentlig Slotsprojektgruppe, som er klar til at tage fat på arbejdet med det store projekt, så snart Kulturministeren har sagt endeligt go for nybyggeriets færdiggørelse.

Om alt går vel kan slottet være klar til genåbning ultimo 2027 eller primo 2028. Og det glæder vi os utroligt meget til.

Endelig intensiverer vi også på Østfyns Museer arbejdet med den grønne omstilling, ligesom vi prioriterer social bæredygtighed højt for eksempel tilbud til borgere ramt af en demenssygdom, ensomhedsprojekter, samarbejder med H.C. Andersen børne- og ungehospital på OUH mv.

Museet skal naturligvis også være økonomisk bæredygtigt, og her bliver det i 2024 især spændende at følge den videre proces med en ny museumsreform, hvor der formentlig venter helt nye principper for fordeling af museernes statstilskud. Der venter således et spændende museumsår i 2024. Vi glæder os til at tage fat på opgaverne – og ikke mindst til at byde museets gæster hjertelig velkommen til en stor buket af museumsoplevelser for både store og små.

Relateret indlæg

Nyborg er atter klar til DANEHOF

Nyborg er atter klar til DANEHOF

Den første weekend i juli bliver Nyborg endnu en gang forvandlet til et brag af en middelalderfestival med ridderturneringer, optog, boder og masser af musik.

Reenactment af Erik Klipping og håndfæstningen af 1282. Foto: Emil Andresen 2022.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores aktiviteter og udstillinger 

Du er blevet tilmeldt!