fbpx
23. oktober 2013

Udgravningerne på Torvet fortsætter

Torsdag den 24. oktober fortsætter de arkæologiske undersøgelser
af Torvet i Nyborg. De første undersøgelser gav megen værdifuld ny
viden om Torvet og dets forbindelse til udvidelsen af Nyborg Slot
og Kong Christian 3.s planlagte residensstad, Nyborg. De viste
nemlig klart, at der her må tale om et overordnet kongeligt greb på
både by og slot med henblik på at skabe et unikt byrum.

I uge 41 foretog Østfyns Museer de første arkæologiske
undersøgelser af Torvet i Nyborg i forbindelse med det store
restaurerings og byggeprojekt på Nyborg Slot. Målet var at
konstatere kulturlagenes tykkelse, matrikelskel og eventuelt at
finde rester af de byhuse, som Christian 3. lod rive ned for at
anlægge Torvet.

Umiddelbart blev der ikke fundet meget. Der var undergrund lige
under de nuværende brosten. Men det var til gengæld et vigtigt
resultat, da det understregede, at alt blev planeret på Christian
3.s tid. Det bekræfter derfor, at Torvet skal ses som en del af en
overordnet plan, da kong Christian 3. planlagde og anlagde Nyborg
som residensstad i sin regeringstid 1536-59. Torvet – den kongelige
turneringsplads – kan vi nu sige sikkert (på baggrund af både
historiske kilder og arkæologiske undersøgelser) er anlagt ved et
enkelt greb med tilhørende kanaler, vandforsyning, mølle og
møllegrav i årene 1550-53. Det skabte sammen med byggerierne på –
og omkring – Nyborg Slot et unikt byrum, hvor magten skulle
iscenesættes i det nye protestantiske kongerige.

Nu fortsætter undersøgelserne, der forhåbentligt vil kaste endnu
mere lys over dette enestående stykke Danmarkshistorie i
Nyborg.

Billedtekst: Torvet i Nyborg – den kongelige turneringsplads
– set fra Nyborg Slot. Foto: Thomas Rahbek, Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme