fbpx
7. december 2013

Seminar om Rettroenhed og Reformation

Når julen nærmer sig afholder Nyborg Slot og Middelaldercentret
ved Syddansk Universitet det årlige Julekorstog. Det er et
forskningsseminar om forskellige aspekter af korstogenes historie
fra middelalderen til i dag. I år afholdes seminaret som det andet
seminar arrangeret af forskningsnetværket Reformationshistorisk
Netværk, som er forankret på Nyborg Slot. Årets tema er kampen for
den sande tro i reformationsårhundredet.

“Normalt siger man jo, at korstogene sluttede ved Reformationen,
men det gjorde kampen for den sande tro ikke”, siger afdelingsleder
ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen. “En helt central del af
reformationerne i 1500-tallets Europa var kampen for den rette tro.
Den kunne føres både med våben i hånd og åndeligt. De to ting
hænger nøje sammen. Selvom Martin Luther på mange måder gjorde op
med korstogstanken, levede mange af de middelalderlige tanker om
hellig krig videre. Det kom til udtryk i den fortsatte kamp mod det
ekspanderende osmanniske imperium, men også i religionskrigene, der
hærgede Europa i 1500- og 1600-tallet. Samtidigt gjorde herskere
fra centralt hold en stor indsats for at implementere den nye
trosopfattelse helt ud i samfundets yderste kroge. Det kom til
udtryk i disciplinering, uddannelse og opdragelse, men det førte
også til marginalisering, forfølgelse, fremmedgørelse og
dæmonisering af dem, der blev beskyldt for ikke at tilhøre den
sande tro”.

Seminaret sætter fokus på forskellige aspekter af denne proces i
Danmark i perioden fra ca. 1450 til ca. 1650.Krig og kulturmøder
har fyldt meget i den offentlige debat de sidste par årtier på
grund af Danmarks deltagelse i en række internationale krige og
konflikter. Forskningsmæssigt har Danmarks rolle som krigsførende
nation også givet anledning til en fornyet interesse for forholdet
imellem Vesten og de andre kulturkredse, der har gjort sig gældende
på den globale scene igennem de senere år, herunder særligt
forholdet til den Islamiske verden.

Seminaret foregår den 12. december 2013 kl. 13-16.30 på Syddansk
Universitet i Odense, lokale O95. Deltagelse er gratis, men af
hensyn til antallet af æbleskiver, der skal bestilles til kaffen,
så er tilmelding nødvendig senest mandag 9. december til [email protected].

 

Rettroenhed og Reformation. Kampen for den sande tro i
reformationsårhundredet

Program
13.00-13.30   Fremstillingen af jøder i tekster fra den
danske senmiddelalder. Et skifte i antijødisk polemisk litteratur i
den tidlige reformatoriske periode? Jonathan Adams, Uppsala
Universitet

13.30-14.00   Martin Luther og krigen for den sande
tro. Korstogstanken og Reformationen. Janus Møller Jensen, Nyborg
Slot/Østfyns Museer

14.00-14.30   Kampen mod katolske teologer og mod
ikke-lutherske kristne i den danske reformationstid. Martin Schwarz
Lausten, Københavns Universitet

14.30-15.00   Kaffe, gløgg og æbleskiver

15.00-15.30   Udblik – indblik. Magi, trolddom og
kampen for den sande tro i det efter-reformatoriske Italien og
Danmark. Louise Nyholm Kallestrup, Syddansk Universitet

15.30-16.00   Centralmagt og sædelighed. Frygten for
Guds fortørnelse og reguleringen af sædelighed efter Reformationen
i Danmark. Morten Kjær, Syddansk Universitet

16.00-16.30   Diskussion. Ordstyrer Carsten Selch
Jensen, Københavns Universitet