fbpx
17. marts 2021

Oase for både kulturarv og natur

Nældens Takvinge er en af de sommerfuglearter, som der gerne skal komme flere af på Nyborg Vold. Den er en forårsbebuder og kommer frem allerede nu i marts, når temperaturen kommer over 8-10 grader. Foto: Troels Malthe Borch.

Nyborg Kommune og Østfyns Museer vil sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Slots- og Kulturstyrelsen forvandle voldanlægget omkring Nyborg Slot til et decideret sommerfuglemekka.    

Græsset er trimmet, og æstetikken helt i top omkring det 800 år gamle slot midt i Nyborg by. Men sådan har det ikke altid været. Engang var slottet fuld af liv, både inden for og uden for murene. Gamle danske plantearter, som engang fandtes overalt i det danske landskab, groede vildt på voldene, omgivet af sværmende sommerfugle. Det er det insektliv, som et enigt Byråd i Nyborg Kommune nu vil genskabe sammen med Slot- og Kulturstyrelsen, Østfyns Museer og Danmarks Naturfredningsforening.

”Nyborg Slot har en helt speciel plads i Danmarkshistorien. Nu skal slottet danne ramme for et unikt møde mellem kultur og vild natur. Som kommune har vi afsat et betydeligt beløb til den grønne omstilling og klimaindsatsen. Samtidigt allierer vi os i dette projekt med eksperter, som sikrer, at naturen på voldene får et markant løft. Herudover glæder vi os i byrådet over, at vi som kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Slots- og Kulturstyrelsen samt Østfyns Museer nu igangsætter dette helt unikke samarbejde. Ja og så er vi stolte af, at Nyborg Kommune bliver den første kommune i Danmark, der bliver officiel Sommerfuglepartner”. siger borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs. 

Stort potentiale i at formidle samklangen mellem natur og kultur

Da projektet netop foregår på et kulturmindesmærke af national betydning, har Slot- og Kulturstyrelsens accept af projektet på det fredede voldanlæg været afgørende for, at det kan føres ud i livet.

Specialkonsulent Marianne Rasmussen Lindegaard, Center for Kulturarv uddyber: ”Det er vigtigt for os, at ingen er i tvivl om, at voldene er et militært anlæg, og at deres fysiske udseende er tro mod den fortælling. Men det betyder ikke, at området skal være en græsplæne uden liv og natur. Vi mener, at det kommende samarbejde om voldenes pleje og udseende vil sende et tydeligt signal om, at bevaring af kulturarv og biodiversitet ikke behøver at være hinandens modsætninger.”

Også Østfyns Museer finder initiativet meget perspektivrigt. Mette Ladegaard Thøgersen fra Nyborg Slot udtaler:

”For museet er det vigtigt, at Nyborg Vold både benyttes og beskyttes. For både borgere og turister rummer Nyborg Vold en spændende historie og en stor herlighedsværdi. Vi ser et meget stort potentiale i også at formidle den samklang af kultur og natur, der er på netop Nyborg Vold, og glæder os til at medvirke til at realisere projektet.”

Flere insekter skal bidrage til biodiversitet

Nyborg Kommune blev for nylig placeret nr. 93 på Kommunernes Naturkapitalindeks, en rangering af kommunernes naturværdier udviklet af Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening. Bundplaceringen har afledt lokal debat, men har altså også ført til, at Byrådet bakker fuldt op om det nye naturprojekt – for alle er enige om, at biodiversiteten i kommunen skal løftes.

Med naturprojektet på Nyborg Slot bliver kommunen landets første officielle kommunale Sommerfuglepartner. Som partner med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen sig til at omdanne mindst 20% af de grønne arealer omkring slottet til mere insektvenlig natur. Og det vil virkelig kunne gøre en forskel for kommunens natur, forklarer afdelingsformand og frivillig Sommerfugleambassadør Nanna Adamsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som også er initiativtageren bag slotsprojektet:

”I Nyborg skal vi først og fremmest arbejde med at forbedre vores eksisterende natur for at højne naturværdien i kommunen. Der findes allerede rester af god natur omkring Nyborg Slot. Blandt andet lever den sjældne edderkop, Nordlig Fugleedderkop, allerede på en sektion af voldanlægget. Nu bliver der langt flere levesteder for sommerfugle, fugleedderkopper og andre insekter, og vi løfter bynaturen i Nyborg væsentligt”. 

Læs mere om at være Sommerfuglepartner her: www.sommerfuglepartner.dk