fbpx
31. januar 2014

Nyt fra Reformationshistorisk Netværk

Nyborg Slot er koordinator på Reformationshistorisk Netværk. Det
er et forskningsnetværk, der har til formål at fremme relationer på
tværs af institutionelle og geografisk spredte forskningsmiljøer i
Danmark, Skandinavien og det øvrige udland og inspirere til nye
projektansøgninger frem mod reformationsjubilæet i 2017.

Netværket har nu fået en ny base på hjemmesiden for
Reformationsjubilæet. Se mere
her
. Med henblik på at opdatere og holde den gamle mailingliste
for netværkets medlemmer ajour med nye e-mailadresse, anmoder vi nu
alle interesserede – nye såvel som gamle medlemmer – til at gå ind
på hjemmesiden og tilmelde sig nyhedsbrevet. Nyheder vil fremover
kun blive sendt ud via det nye nyhedsbrev.

Som nævnt er Nyborg Slot koordinator for netværket, og fra
slottet varetages fremtidige sekretariatsfunktioner. Ved spørgsmål
eller nyheder kontakt på følgende mailadresse. [email protected].

Netværket har allerede nu to spændende arrangementer på
programmet til foråret. Mere info vil følge i
nyhedsbrevene. 

Reformationen og den visuelle kultur Onsdag den 9. april 2014, kl. 13-19

Statens Museum for Kunst, Biografen

Den lutherske husstand. Visioner og hverdag Torsdag, 12. juni 2014, kl. 11-15

Aarhus Universitet, Preben Hornungstuen, Studenternes Hus,
Fredrik Nielsens Vej
Der arrangeres en forskerworkshop samme dag, kl.
15:30-17:30.
Seminaret er arrangeret af Reformationshistorisk Netværk i
samarbejde med Forskningsenheden Reformatorisk Teologi og
Konfessionskultur, Aarhus Universitet.