fbpx
30. november 2020

Nyborgs undfangelse

Derfor har Kullerup Sluse eksistentiel betydning for Nyborg.
Fem kilometer vest for Nyborg – lidt for syd for motorvejen – ligger et ganske upåagtet sted, der ikke desto mindre har eksistentiel betydning for Nyborg Slot og by.

For 800 år siden havde Valdemar Sejr brug for en borg ved Storebælt for at sikre overfarten og gennemfarten på datidens vigtigste indre farvand. Pladsen var fundet: den havde både en fremskudt position i Storebælt og en beskyttet naturhavn. Det eneste, der manglede, var ferskvand. Derfor besluttede man at dele vandet i Vindinge Å, så en stor andel af strømmen blev ledt mod øst ad kanaler til det, der siden blev til Nyborg. På den måde kunne kongens mænd og borgere få adgang til frisk vand, der kunne etableres mølledrift, og borgen kunne få vand i sin voldgrav.

En by præget af vand
Uden vand ville Nyborg Slot ikke være blevet middelalderens vigtigste mødested. Og uden vand ville Nyborg ikke have kunnet vokset sig til en driftig by. Anlæggelsen af Kullerup Sluse er således en eksistentiel forudsætning for både Nyborg Slot og by.

Vandet var også en vigtig brik i 1500-tallet, da Nyborg blev udpeget som landets første kongelige residensstad, og Christian III satte sig for at gøre byen til et spejl på sin magt og fremsynethed som en af Europas største fyrster. Vandet fra Kullerup Sluse blev ledt gennem et vandforsyningssystem af udhulede træstammer under jorden til borgernes brønde. Nyborg var den første by i landet, hvor borgerne således fik lagt vand ind.

Ved Kullerup Sluse er der opsat en fin bro, så man kan komme over åen.
Ved Kullerup Sluse er der opsat en fin bro, så man kan komme over åen.


Kulturarv, miljø og klimasikring
I dag præger vandet fra Kullerup Sluse fortsat Nyborg og skaber en stor herlighedsværdi for byen i form af de mange voldgrave og søer, der er en del af byens bevarede voldanlæg.

Fra Nyborg kan man følge vandet mod strømmen ad en natursti gennem det smukke kulturlandskab vest for Nyborg. Allerede fra voldanlægget ved Nyborg Slot er stien markeret med gult helt ud til P-pladsen ved Hjulby Mose, hvorfra man blot skal fortsætte en kilometer ad stien videre mod vest, indtil man kommer til det sted, hvor åen er opstemmet og delt.

I øjeblikket arbejdes der på at finde den bedste løsning til en moderne udgave af Kullerup Sluse. En løsning der har øje for både miljøhensyn, klimasikring, biodiversitet, herlighedsværdi og kulturarv. En moderne sluse, der giver ørredynglen fri passage ned ad Vindinge Å, kan bidrage til at sikre Nyborg mod de værste ødelæggelser ved store skybrud, og som kan bevare den unikke bynære natur i Nyborg med gennemstrømmende vand i søer og voldgrave.