fbpx
8. januar 2021

Nyborg Slot uden museum – som utilgængeligt fortidsminde!

Nyborg Slot

Dette scenarie har formentlig ingen ønsket sig, men det er den direkte konsekvens af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende fredningsmyndighedernes dispensation til nybyggeriet på Slotsholmen i Nyborg. Faktisk indgår ordet ”tilgængelighed” slet ikke i klagenævnets afgørelse. Det hænger givetvis sammen med, at Østfyns Museer ikke har haft status som part i sagen – og dermed ikke har haft mulighed for at påpege væsentlige forhold i sagen.

Nyborg Slot har været truet af en total lukning for publikum. Gulvene var nedslidte og bæreevnen udfordret. Der var råd og svamp i mure og bjælker. Forfald og glemsel overalt. På denne baggrund fødtes Slotsprojektet, som Østfyns Museers bestyrelse nu har haft som et fast dagsordenspunkt på møderne de seneste 10 år. Ikke blot skulle slottet restaureres; det skulle også leve op til moderne adgangs- og brandsikkerhedskrav og skabe en formidling, der gjorde det øjensynligt, at skelsættende begivenheder i Danmarkshistorien var knyttet netop til disse rum: Vi ønskede os bogstavelig talt en vandring gennem 400 års Danmarkshistorie på en måde, der var fysisk tilgængelig og forståelig for alle, og som på værdig vis kunne genskabe forståelsen af den gamle middelalderborg.

Første forudsætning var, at Kongefløjen blev restaureret på et hidtil uhørt højt kvalitetsniveau, så den blev ”museumsgenstanden” i sig selv. Derfor måtte alle nutidige og lovmæssige publikumsfaciliteter som trapper og elevatorer, billetfoyer og butik, toiletter og garderobe, tekniske installationer mv. placeres i en ny bygning for sig, men netop i tilslutning til den gamle Kongefløj.
Heldigvis kunne staten (bygningsejer), kommunen samt store almennyttige fonde se sig selv i et sådant projekt, der fik den samlede vision at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og Nyborg by som en sammenhængende historisk helhed på en måde, der formidler den meget store fortælling, som Nyborg udgør i Danmarkshistorien. Fredningsmyndighederne mente også, at der i hele dette tilgængeligheds- og formidlingsperspektiv lå en klar mulighed for en særlig dispensation til byggeriet i henhold til museumslovens formål, hvori netop disse forhold indgår med stor vægt. Projektet har været 10 år undervejs. Der er tale om et helt uhørt og enestående kvalitativt samspil mellem arkæologien, fortidsminderne under jorden og nybyggeriet.

Set fra Østfyns Museers synspunkt er det naturligvis helt uholdbart, at afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet slet ikke forholder sig til tilgængelighed og fortsat publikumsadgang til Nyborg Slot – og således heller ikke til om og på hvilken måde, der fortsat skal kunne drives museum på stedet. Vi også må konstatere, at den detaljerede forretningsplan for museet og dermed det økonomiske grundlag, der blev opstillet i 2014 – forud for udskrivelsen af arkitektkonkurrencen – ikke vil kunne opfyldes.

Vi står med et lukket slot – og museet har ikke været inddraget som part i sagen. Det finder vi – også juridisk set – ganske ejendommeligt.

 

John Vilhelmsen                                                         
Bestyrelsesformand, Østfyns Museer 

Ivar Hviid
Næstformand, Østfyns Museer