fbpx
25. marts 2013

Ny ph.d.-stipendiat på Nyborg Slot

Ulrik Eskekilde Nissen er ny Ph.D.-stipendiat på Østfyns
Museer

I februar måned startede Ulrik Eskekilde Nissen sit arbejde som
Ph.D.-stipendiat – en tre årig forskerstilling – på Nyborg Slot.
Projektet har som hovedformål at få belyst Nyborg som planlagt
residensstad i første halvdel af 1500-tallet i en international
sammenhæng.
Projektet samfinansieres gennem en bevilling fra Ny
Carlsbergfondet, Århus Universitet og Østfyns Museer gennem
verdensarvsbevillingen fra Nyborg Kommune. Arbejdstiden deles
ligeligt mellem Nyborg Slot og Århus Universitet. Projektet er en
meget vigtig del af det overordnede igangværende forsknings-,
forvaltnings- og formidlingsprojekt om Nyborg Slot og By som
Verdensarv.