fbpx
17. juni 2013

Ny lokalhistorisk publikation fra Nyborg

I skæret fra flammerne i pejsen og til tonerne af blid
renæssancemusik blev Nyborg – før og nu præsenteret i
riddersalen ved en reception på Nyborg Slot i forbindelse med
Nyborg Kulturnat fredag 6. juni 2013. Der var mulighed for at
afhente sit eksemplar af bogen som medlem af museumsforeningen og
få en snak med udgivere og forfattere. Det benyttede mange sig
af.

Spændende aspekter af Østfyns historie

Nyborg – før & nu er årsskrift for Østfyns Museers Nyborg
afdelinger, Nyborg Museumsforening, Nyborg Bibliotek og de
lokalhistoriske arkiver i Nyborg Kommune, Nyborg, Ullerslev og
Ørbæk. Bidragene til årets udgave viser det rige udvalg af
fascinerende og spændende aspekter af Østfyns historie med
udgangspunkt i lokalområdet, som Nyborg – før & nu så gerne vil
formidle til de lokalhistorisk interesserede med vinkler, som
rækker ud over det helt nære. Østfyn i verden kunne man sige.

Da Nyborg fik prædikatet “Lille København”

Artiklerne spænder som sædvanligt vidt. Der er nye perspektiver
på Nyborg Slots ældste historie, endelig en oversigt over
Danehoffets historie og et spændende bidrag til ridekunstens
historie som baggrund for at forstå formidlingsperspektivet 
bag ridderturneringen i forbindelse med Danehofmarkedet. Nyborgs
mange, flotte og interessante nyklassicistiske facader behandles
indgående i en større sammenhæng. Det var simpelthen tidens førende
arkitekter, der var på spil i både København og Nyborg, som gav
Nyborg prædikatet Lille København. Ja, det var efter København var
blevet hovedstad i stedet for Nyborg. Dertil kommer et par
erindringsartikler og to artikler skrevet i anledning af
henholdsvis Ullerslevs biblioteker i 140 år og Nyborg
Højskoleforenings 100 års jubilæum i 2013. Tilsammen giver de et
fascinerende indblik i  den lokale version af den større
kulturhistorie, som forfatterne stadigt har øje for.

Lokalhistorien lever – og den lever godt. Bare her på Fyn
udkommer der hvert år ca. 20 lokalhistoriske årbøger. Nyborg – før
& nu er altså blot en ud af mange, som fortæller den lille
historie i den store, men der er masser af historie at fortælle i
Nyborg. Det giver Nyborg før og nu 2012 et fornemt indblik i.

Historien stortrives

Årbogen rundes af med beretninger fra udgiverne. Også her kan vi
se, at historien stortrives. Vi har et museum, der hvert år øger
besøgstallene, og som står bag årets helt store trækplastre,
Danehofmarkedet, Kampmarkedet og Jul i den Gamle Kongeby; vi har et
arkiv, som mærker stor opbakning i form af afleveringer og besøg i
lokaler og på hjemmeside; og vi har en museumsforening, der støt og
roligt øger medlemstallet og dermed er et synligt bevis på
interessen for den nære historie som også kommer til udtryk i den
store opbakning til de mange store historiske events i Nyborg.
Årsskriftet koster 150 kroner i løssalg eller følger med ved
medlemskab af Nyborg Museumsforening.

Man kan læse ældre årsskrifter på nettet via Nyborg
Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside
.