fbpx
14. december 2020

Nu skal kulturarven i hele Nyborg Kommune registreres

En Kulturarvsmasterplan for landdistrikter og centerbyer i Nyborg Kommune skal give til viden, værdi og vækst for borgere og erhvervsliv.

I 2019 udkom en Kulturarvsmasterplan for Nyborg by. Nu er turen kommet til landdistrikterne og centerbyerne i det øvrige Nyborg Kommune. I den kommende tid skal Østfyns Museer derfor registrere og skabe overblik over Nyborg Kommunes fysiske kulturarv i form af bygninger og kulturmiljøer i landdistrikterne og i centerbyerne, Ørbæk og Ullerslev. Målet er at udnytte kommunens rige kulturarv til øget bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

”I Nyborg Kommune spiller kulturarven en stor rolle. Ikke bare for os selv som borgere i kommunen, men også i kommunens strategiske arbejde for vækst og udvikling. Vi har en rig kulturarv i Nyborg Kommune. For at vi fremover kan sikre og udnytte vores fælles kulturarv bedst muligt, er det vigtigt, at vi kender den. Såvel borgere og erhvervsdrivende, som embedsmænd og politikere”, siger Peter Wagner Mollerup, der er formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, som netop har bevilget den resterende finansiering til projektet.

Idéen om at udarbejde en Kulturarvsmasterplan for landdistrikterne og centerbyerne udspringer af arbejdet med Kulturarvsmasterplanen for Nyborg by, som udkom i 2019. Landdistrikterne og centerbyerne rummer nemlig også store kulturarvsmæssige værdier, som vil kunne aktiveres i højere grad end nu. Men der er endnu ikke foretaget en samlet registrering, prioritering eller formidling af denne kulturarv. Det bliver der nu.

”En kulturarvsmasterplan for landdistrikterne og centerbyerne er af meget stor betydning for at kunne formidle kulturarvsfortællingerne disse steder og dermed få værdi af dem. At registrere og formidle denne kulturarv er en opgave, som vi på Østfyns Museer meget gerne tager på os i et samarbejde med lokalsamfundene”, siger afdelingsleder Mette Ladegaard Thøgersen fra Østfyns Museer.

Den nye kulturarvsmasterplan skal blandt andet understøtte arbejdet med landsbyplaner og udviklingen i kommunens centerbyer og være et godt og operationelt værktøj for kommunens planlæggere. Kulturarvsmasterplanen vil komme med anbefalinger til, hvordan lokale fortællinger med afsæt i den fysiske kulturarv kan bruges og skabe værdi i den fysiske planlægning i kommunen og dermed styrke bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

Ud over Østfyns Museer deltager også Teknik- og Miljøafdelingen og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (herunder også arkiverne i Ørbæk og Ullerslev) i arbejdet, som også involverer Landsbyrådene og andre lokale kræfter. Kulturarvsmasterplanen vil blive formidlet i en række foldere om hver af kommunens sogne samt en samlet bogudgivelse. Projektet er finansieret af Nyborg Kommune og forventes afsluttet i 2022.