fbpx
29. maj 2013

MUSIK FRA KONGENS HOF I og II

Musikken var en vigtig del af kongernes hof i senmiddelalderen
og renæssancen. Den blev en egentlig institution ved hoffet fra
Christian 2.s tid og blev især opdyrket af Christian 4. Nyborg Slot
og Nyborg Slotskoncerter inviterer til en musikalsk rejse tilbage
til kongernes musikalske univers i renæssancen.

I: I år er det 500 år siden Christian 2. blev
konge af Danmark. Det markeres i forbindelse med Danehof
2013.  Christian 2. oprettede et kantori, der stod for
korsangen i kirken, men også sang ved kongens taffel. Det udviklede
sig senere til Det kongelige Kapel, der fortsat eksisterer. Vi
byder på en koncertoplevelse med musik fra kongens tid og hof.

II: Musikken blomstrede for alvor ved Christian
4.s hof. Han sendte komponister og musikere til udlandet og
inviterede udenlandske stjerner til Danmark med henblik på at
udvikle musikken ved kongens hof. Det skulle give kongen prestige,
men var uden tvivl også ledsaget af et personligt engagement. Kom
og oplev den musik, der kastede glans over Christian 4.s hof.

Søndag den 7. juli kl. 19.30

I: “DEN KØBENHAVNSKE SANGBOG” MED VIA ARTIS
KONSORT

På Det kgl. Bibliotek befinder der sig et manuskript med 33
smukke kærlighedssange, som af musikforskeren Knud Jeppesen er
betegnet som “det måske vigtigste middelaldermanuskript herhjemme.”
Musikken har vist sig at have en sjælden publikumsappeal, uden
tvivl på grund af sine sindrigt vævede stemmeføringer og smukke
kadencer. Her kan lyttes både med hjertet og med hjernen.

De medvirkende er:

Bente Vist, sopran

Mogens Rasmussen, viola da gamba, lira

Anne Marie Høst Mortensen, harper

Poul Udbye Pock-Steen, exaquier, organetto,  fløjter og
slagtøj.
Koncerten introduceres af afdelingsleder ved Nyborg Slot Janus
Møller Jensen

Entré: kr. 120,-

Søndag den 14. juli kl. 19.30

II: MUSIK FRA CHRISTIAN IVs TID  MED AALBORG BRASS
QUINTET

Aalborg Brass Quintet er en ungt ensemble af jyske musikere, der
spiller alt fra renæssance til jazz. Men denne aften er bl.a.
helliget musik fra Christian IV’s hof i arrangementer af Mogens
Andresen.  Desuden spilles kompositioner af Matthew Locke,
Pierre Passerau, Henrik VIII og J.J.Mouret.

Medvirkende:

Henrik Lützen, trompet

Nicholai Andersen, trompet

Mathias Jensen, horn

Jacob Ringsmose,  basun

Mattias Johansson, tuba
Koncerten introduceres af museumsinspektør ved Nyborg Slot Claus
Frederik Sørensen.

Entré: kr. 120,-