fbpx
12. september 2013

Millionprojekt sætter Nyborg Slot og by på verdenskortet

(Illustration af slotsholm og turneringsplads udarbejdet af
Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS.)

Nyt stort projekt vil genskabe forståelsen af Nyborg
Slot og byen Nyborg som hele Danmarks middelalderhovedstad. Stedets
unikke kulturarv skal bringes i spil til glæde for stedets borgere
og besøgende.A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal støtter projektets gennemførelse.

Nyborg Slot og residensstad udgør et unikt kulturarvsmonument
fra Danmarks middelalder med den velbevarede middelalderbyplan og
slottet på voldstedet midt i byens centrum. Her blev Danmarks
første Grundlov af 29. juli 1282 underskrevet og beseglet, her lå
det lovfæstede mødested for det danske parlament “Danehoffet”, og
her opholdt de danske konger sig i århundreder med deres hof.

Denne enestående kulturarv ønsker Østfyns Museer i samarbejde
med Nyborg Kommune og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme at
formidle endnu klarere for omverdenen, og stedets unikke kulturarv
skal bringes i spil til glæde for borgere og besøgende. Målet er at
sætte fokus på den fantastiske fortælling om Nyborg som rigets
centrum i middelalderen. Derfor har Østfyns Museer siden 2010 i
dialog med Nyborg Kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
samt Kulturstyrelsen arbejdet på at afdække stedets potentiale og
udvikle en vision, der kan fremtidssikre de eksisterende bygninger,
tilføre ny arkitektur i form af et besøgscenter og udvikle et nyt
byrum i tilknytning til slotsområdet.

En international turistattraktion
Ved et stopfyldt pressemøde d. 11. september i riddersalen på
Nyborg Slot kunne Nyborgs borgmester, Erik Christensen, direktør
for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Anders V. Møller og
direktør for Østfyns Museer, Erland Porsmose redegøre for de
fremtidige byggeplaner.

For at genskabe fornemmelsen af fortidens storhed og for at
formidle den unikke kulturarv, skal der føjes en ny fløj til
slottet, der skal fungere som formidling og besøgscenter. Den
eksisterende slotsfløj skal restaureres, og slotsgården skal
genskabes således at det atter bliver et 4 fløjet borganlæg.

Sammenhængen mellem slot og by skal understreges ved, at der
kommer en ny bro til slotsholmen – ca. der hvor broen lå i
middelalderen. Turneringspladsen skal genetableres, og endelig skal
byrummet foran slotsholmen bearbejdes så sammenhæng mellem by og
slot fremhæves. En af de unikke ting ved Nyborg er nemlig det, at
slottet og bykernen stadig er nogenlunde intakt. Målet er at skabe
en international turistattraktion og et formidlingscenter i
topklasse.

Kulturarv i særklasse
Det store arbejde ledes af Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme, som ejer Nyborg Slot, og projektet gennemføres i
et tæt samarbejde med Østfyns Museer, Nyborg Kommune og A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Parterne er alle repræsenteret i projektets styregruppe.

“Det er et fantastisk perspektivrigt projekt, hvor et meget
centralt historisk dansk slot nu bliver løftet ved en tiltrængt
restaurering, som giver rum for øget anvendelse og formidling
gennem de nye publikumsfaciliteter”,udtaler direktør i Styrelsen
for Slotte og Kulturejendomme, Anders V. Møller.

I den indledende fase deltager Realdania med 5 mio. kr. til
forundersøgelser og programmering. Denne fase efterfølges af en
eller flere arkitektkonkurrencer, der forventes afsluttet i
sommeren 2014. Det samlede projekt ventes færdigt i 2017. Det er
endnu uvist, hvad det projektets endelige budget løber op i, men
der er tale om et 3-cifret millionbeløb. Forventningen er, at det
nye formidlingscenter vil få over 100.000 besøgende om året, 
og de mange flere gæster på slottet vil øge omsætning i butikker,
restauranter og hoteller i Nyborg samt skabe flere arbejdspladser i
kommunen.

Pressemødet på Nyborg Slot d. 11. september
2013