fbpx
7. oktober 2013

Første arkæologiske undersøgelser på Torvet i Nyborg

Billedtekst: Torvet i Nyborg – den kongelige turneringsplads
– med masser af mennesker under årets Høstmarked i Kongens
Fadebur.

Mandag d. 7. oktober begynder Østfyns Museer arkæologiske
undersøgelser på Torvet i Nyborg. Det er en forskningsgravning, der
skal give ny viden i forbindelse med det store bygge- og
restaureringsprojekt på Nyborg Slot. Torvet indgår som en central
del af projektet, da det var en integreret del af det byrum, som
Christian 3. skabte i forbindelse med udvidelsen af Nyborg Slot.
Herunder også anlæggelsen af den nøje planlagte residensstad Nyborg
i 1530erne og 1540erne. Undersøgelserne er derfor af største
vigtighed forskningsmæssigt – også som forudsætning for projektet –
da der ikke tidligere er foretaget arkæologiske undersøgelser på
Torvet.

Torvet blev anlagt som kongelig turneringsplads foran Nyborg
Slot. Det fik sin nuværende udstrækning i slutningen af 1540’erne.
Fra skriftlige kilder vides det, at kong Christian 3. opkøbte en
4-5 gårde, der angiveligt har ligget med facaden mod gaden, der nu
afgrænser Torvet mod syd, for derefter at rive dem ned med henblik
på at anlægge pladsen.

Målet er at konstatere kulturlagenes tykkelse, matrikelskel og
eventuelt at finde bygningsrester af de nedrevne byhuse. Derudover
forhåbentligt at be- eller afkræfte byrygters beskrivelse af fund
af knogler og kranier på Torvet i et omfang, der kunne antyde en
hidtil ukendt kirke med kirkegård, som kan være ældre end den
nuværende Vor Frue Kirke (grundlagt i 1380erne).

Torvets nuværende udseende stammer i alt væsentligt fra 1963.
Der skal åbnes en række felter, strategisk spredt ud over Torvet,
men naturligvis ikke på samme tid. Udgravningerne forventes at vare
i 13 uger, og resultaterne vil formidles undervejs. Udgravningerne
på Torvet suppleres af forskningsgravninger ved Nyborg Slot.