25. oktober 2019

Efterlysning af gamle nummersten fra Torvet

Torvets omlægning er i gang og i den forbindelse efterlyses gamle nummersten.Torvet foran Rådhuset i Nyborg blev anlagt som turneringsplads for Christian 3. i 1500-tallet men var i gamle dage også en central plads for liv og handel i Nyborg og omegn. Pladsen var belagt med brosten fra facade til facade, og de enkelte stadeholdere havde deres faste plads på Torvet og denne plads var markeret med en nummersten. Det ønskes anvende en del af de gamle nummersten i belægningen på det nye torv, som står færdigt i november 2020, så denne del vigtige del af Torvets historie som markedsplads igen bliver tydelig. Hvis folk ligger inde med nogle af de gamle nummersten, må man meget gerne donere dem til byen, hvor de kommer til at udsmykke Torvet og være en del af en smuk markering af byens og Torvets spændende historie.Der er under udgravning af Torvet gjort mange spændende fund bl.a. en del af de gamle nummersten. Vi mangler dog fortsat en del fortsat at have det nødvendige antal til udsmykningen, og derfor denne efterlysning:Eksempel på nummersten, der er fundet i forbindelse med de arkæologiske udgravninger på Torvet.

Oplysninger om nummersten kan sendes til planlægger Peter Holm på [email protected]