fbpx
25. september 2013

Borgforskerforum på Nationalmuseet

Mandag d. 23. september 2013 afholdt foreningen Magt, borg og
landskab det årlige borgforskerforum på Nationalmuseet i København.
I alt deltog ca. 50 personer fra Danmark og Sverige heriblandt også
afdelingsleder Janus Møller Jensen og museumsinspektør Claus
Frederik Sørensen fra Nyborg Slot.

Traditionen tro bød dette års borgforskerforum på nye
borgforskningsresultater, spændende initiativer og naturligvis
netværksmuligheder. Der var foredragsholdere fra hele landet og
Skåne, og der blev talt om Kalundborgs historie, Vordingborgs
voldgrav, Middelalderborge i Midtjylland og meget, meget
mere. Janus Møller Jensen var en af de til symposiet indbudte
foredragsholdere, og han redegjorde for foreningen “The Association
of Castles and Museums around the Baltic Sea”, hvor han for nylig
er indtrådt i bestyrelsen. Denne forening ønsker at styrke
samarbejdet og opmærksomheden på netop borge og slotte langs
Østersøen, hvilket naturligvis er interessant for formidlingen af
Nyborg Slot. 

Claus Frederik Sørensen, bestyrelsesformand for foreningen Magt,
borg og landskab, var vært på dagen sammen med bestyrelsesmedlem
Vivian Etting fra Nationalmuseet

Foreningen “Magt, Borg og Landskab”  støtter den
tværvidenskabelige forskning og formidling om borgene i
middelalderens og renæssancens Danmark. Målet er at fremme en
fælles forskningsindsats og dermed få mere viden om samspillet
mellem magt, borg og landskab. Der fokuseres på tidsperioden fra
ca. 1000 til Enevælden 1660, og geografisk omfattes hele det
middelalderlige Danmark, dvs. tillige de gamle danske områder
Skåne, Halland og Blekinge, samt Slesvig-Holsten.

Foreningen har sin egen hjemmeside, se den her