fbpx
25. marts 2013

Banebrydende ny viden

Udgravninger fører til ny viden om Nyborg Slots ældste
historie.
Indtil de nyeste udgravninger har det ikke været muligt præcist at
datere ringmursborgen. Men nu er der dukket nogle egepæle op, der
giver os det første sikre vidnesbyrd. De har kunnet dateres til
1209, Valdemar 2. Sejrs (1202-1241) regeringstid. Det placerer
Nyborg centralt i historien om dannelsen af et dansk
Østersøimperium og centraliseringen af den danske kongemagt i
starten af 1200-tallet; en rolle som ikke tidligere har været fuldt
erkendt. Nyborg Slots ældste historie har altid henligget lidt i
mørke.
De skriftlige kilder daterer grundlæggelsen til 1170’erne, og
senest i 1193 blev det kongens borg. Den bevarede vestfløj med
Danehofsalen, hvor parlamentet mødtes i middelalderen, er dateret
til midten af 1200-tallet på baggrund af arkitektoniske detaljer.
Ringmuren kunne siges at være bygget før, men ikke præcist
hvornår.
Udgravningerne på slotsholmen, der har stået på siden 2009, har
kastet nyt lys over denne historie. Udgravningerne har vist, at
borgen blev bygget på en lerbanke skrånende ned mod byen. Inden
byggeriet startede, planerede man kraftigt hele lerbanken, så en
flot regulær borgbanke stod klar til opførslen af den store
ringmursborg. Det er netop for foden af denne borgbanke, at
2012-udgravningernes helt store resultat skal findes. Her fandt
museets arkæologer en række nedrammede pæle af egetræ, der holdt på
borgbanken og formentligt beskyttede mod vandet i voldgraven. Det
indikerer, at de er en del af historien om ringmurborgens
tilblivelse. Arkæologerne optog pælene og sendte dem til datering.
Midt i december 2012 modtog Østfyns Museer endelig resultatet af
pælenes datering. Egetræerne var fældet i år 1209 og sandsynligvis
nedrammet ved borgbankens fod i 1210.