fbpx
4. maj 2021

788 flygtninge indlogeret på Holckenhavn Slot

I slutningen af Anden Verdenskrig flygtede tyskerne fra den fremrykkende sovjetiske hær. 4155 tyske flygtninge kom til Nyborg, og ca. hver femte blev indlogeret på Holckenhavn Slot.

 Holckenhavn slot er én af Fyns mest imponerende herregårde, og vi kan spore stedets historie tilbage til 1300-tallet. Herregården har især været præget af to adelsslægter: Ulfeldt, der ejede godset fra 1300-tallet til 1600-tallet, og Holck, som har ejet godset siden 1672. Men stedet har også en nyere historie, der er værd at fortælle.

Slot bliver til flygtningelejr

I februar-marts 1945 ankom de første tyske flygtninge til Holckenhavn slot. Herregården havde tidligere været beslaglagt af den tyske værnemagt, og 600 tyske soldater havde boet der. Men dette ændrede sig efter nederlaget på Østfronten, og Holckenhavn blev nu hjem for flygtninge fra Østtyskland. Østtyskerne flygtede fra russernes fremmarch mod Berlin, og de var en del af den flygtningebølge, som endte i Danmark. Ved en optælling d. 8. maj 1945 var der 244.498 tyske flygtninge i Danmark. Heraf 788 på Holckenhavn.

Misstemning i skolekredsen

Oprindeligt ønskede Indenrigsministeriet at fritage Holckenhavn for at skulle modtage flygtninge; af hensyn til de ”kulturelle værdier”. Denne disponering vakte en del misstemning i Nyborg skolekreds. Flere skoler var nemlig blevet beslaglagt og virkede også som midlertidigt hjem for de tyske flygtninge. Skolerne kunne på grund af flygtningene ikke gennemføre almindelig skoleundervisning, og eleverne måtte blive hjemme. Debatten nåede helt til København, hvor avisen ”Socialdemokraten” kommenterede på sagen: ”skolegang løser dog ogsaa visse kulturelle formaal”. Holckenhavn kom da også til at tage imod den største mængde af de i alt 4155 flygtninge, som kom til Nyborg-området, mens Birkhovedskolen tog imod næstflest, nemlig 700.

Holckenhavn slot var ikke den eneste herregård, som fik besøg af tyske flygtninge. Broholm og Langbjerggård nær Svendborg husede i en periode også tyske flygtninge.

3. august 1946 forlod de sidste tyske flygtninge Holckenhavn. Herregården var stærkt medtaget af deres ophold og blev senere restaureret. Fra havneterrænet i Nyborg blev flygtningene med særtog sendt til den militære lejr i Oksbøl.

 

Skrevet af Rasmus Falsberg, der er historie-studerende og i studiepraktik på Østfyns Museer.

Billeder: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.