Nyborg Fæstning og Volde

Nyborg Fæstning og Volde
Som sæde for den danske kongemagt og lovfæstet mødested for Danehoffet (det middelalderlige danske parlament) og på baggrund af en central og strategisk beliggenhed og infrastrukturelt knudepunkt indtager Nyborg en vigtig plads i Danmarkshistorien. Som naturlig konsekvens heraf udviklede Nyborg sig også til et militærstrategisk knudepunkt, der gennem en godt 700 år lang periode var at regne blandt rigets vigtigste fæstninger.
Der er tale om en århundreder lang fæstningshistorie, der i hovedtræk stadig kan ses og opleves på stedet i dag. Nyborg Slot er således at regne som Danmarks bedst bevarede middelalderlige kongeborg, hvortil Nyborgs middelalderlige bykerne stadig står omkranset af mægtige bastioner, runddele, jordvolde og vandfyldte grave.
Find en del af fæstningen og volden her.
Vandgravene
Særligt vandsystemet (gravene) omkring slot og by er interessante. Det er det samme system, der gør, at der stadig er vand i voldgravene omkring Nyborg. De store voldgrave, der stammer fra henholdsvis starten af 1200-tallet, midten af 1500-tallet og midten af 1600-tallet, fungerer simpelthen fortsat. Flere steder bliver vandstanden således stadig reguleret som for 500 år siden. Faktisk kan nogle af de steder, som tidligere fungerede som aftager af overskudsvand fra gravene, stadig blive meget våde.
De vandfyldte grave er en stærk markør i landskabet, der fortsat omkranser og fremhæver den historiske bymidte: konge- og fæstningsbyen Nyborg.
Voldene
Mod nordvest ses stadig Dronningens og Kronprinsens Bastioner med tilhørende kurtiner (jordvolde, der forbinder bastionerne). Området fungerer i dag som rekreativt, grønt område ved Nyborg Slot. Helt speciel er den bevarede Landport, hvis ældste dele går tilbage til Christian 3.s fæstning. Når man besøger slotsområdet i dag, fornemmer man stadig, hvordan besøgende på Christian 3.s tid må have oplevet at stå overfor det prægtige kongeslot, der spejlede sig i den smukke renæssancesø indenfor voldene. 
Længere mod øst ses Prins Carls Bastion, hvis ældste dele går tilbage til Christian 4.s tid. Følger man gravene og Nørrevoldgade rundt, kommer man ned til bydelen Nyenstad, hvor den nordlige bastion og sydlige runddel, hvis ældste dele stammer fra Christian 3.s tid, stadig ses i landskabet. Voldgravssystemet smyger sig herefter syd for byen, indtil man når Kongens Skibsbro og adgang til havneområdet.
Christian 3.s Nyborg i dag
Det Nyborg, som Christian 3. planlagde, er stort set intakt i dag. På en tur igennem Nyborgs historiske bymidte, ser man, at det stramme gadenet stadig fremstår, som da Christian 3. omdannede middelalderbyen til sin residensstad, der skulle være et fyrstespejl af den nye protestantiske kongemagt. Hvor end man befandt sig, skulle man let kunne færdes mellem voldene, og hvis nødvendigt hurtigt flytte materiel og mandskab fra sted til sted.
I Nyborg fortsatte man mølledriften helt frem til 1960. Således står Møllegraven øst for slottet stadig velbevaret i byrummet, som endnu et vidne om byens historie. Også Christian 3.s turneringsplads lige ved siden af Møllegraven må nævnes her. På trods af funktionen som parkeringsplads, står pladsen stadig, som da konger, fyrster og adelige dystede mod hinanden med lanser, sværd, kølle og skjold.
Besøg Danmarks Riges Hjerte
Sidst men ikke mindst skal nævnes Kongeslottet Nyborg, hvor man stadig kan færdes i de rum, hvorfra danske konger og dronninger gennem århundreder regerede landet. Her kan besøgende ind til 31. oktober 2017 få historien om kongeslottet, kongebyen og fæstningen i ”Danmarks Riges Hjerte”. Efter 31. oktober lukker slottet for publikum i forbindelse med det omfattende slotsprojekt – ombygning af Nyborg Slot og by.
At færdes i Nyborg er således en kulturhistorisk rejse gennem 800 år. Det er historien om en kongeby, en fæstningsby og et infrastrukturelt knudepunkt. Man kan læse mere om hele historien i bogværket Nyborg – Danmarks Riges Hjerte bind I-II
Claus Frederik Sørensen
Find flere ”Historier om Danmark” på Østfyn her.