fbpx

Christian 2. og korstoget til Grønland

Afholdt

Havisens forsvinden omkring Nordpolen får i disse år asiatiske, europæiske og amerikanske magter til at drømme om nye sejlruter, der kan forbinde verden og skabe nye rigdomme. Men allerede for 500 år siden planlagde den danske konge Christian 2. at skabe handelsruter til Indien via Grønland.

Christian 2.’s tid var de store opdagelsers tid. Fra slutningen af det 15. århundrede og et halvt århundrede frem sendte konger og fyrster i Europa opdagelsesekspeditioner ud for at finde søvejen til Asien. Mest kendt er Christopher Columbus, der tog sin første rejse mod Indien i 1492. Den danske konge Christian 2. var ingen undtagelse. Også han ønskede at opnå magt og rigdom ved at finde søvejen til Asien og især Indien. Her havde den danske konge – måske – et trumfkort. Nye studier og verdenskort viste nemlig, at Indien var landfast med Grønland, som dengang var underlagt den danske konge. Men ingen havde haft kontakt med Grønland de sidste 30 år.

Nordvestpassagens første pionerer

Christian 2. besluttede derfor at sende et korstog til Grønland for at genindsætte en biskop. Han søgte om og modtog en såkaldt pavebulle fra paven i Rom, der gav legitimitet til korstoget. Fra Grønland ville han sende ekspeditionen videre mod nordvest for at finde søvejen til Indien.

Christian 2. byggede sine planer på den danske kartograf Claudius Clavus’ studier. Ifølge disse var Grønland en halvø forbundet til Asien. Ved at finde en ny søvej til Indien kunne Christian 2. komme hurtigere og billigere til de mange eksotiske varer fra Asien. I Indien hentede man især krydderier, som var en kostbar handelsvare. Derudover importerede man silke, bomuld, ædelstene, ris og perler fra Indien.

Christian 2. – ambitiøs og visionær

Den danske konge Christian 2. (1481-1559) blev født på Nyborg Slot. Han var konge af Danmark i ti år, fra 1513-1523. Christian 2. er i dag mest kendt som kongen bag Det Stockholmske Blodbad, men han var i det hele taget en konge med store ambitioner og ditto handlekraft. I løbet af sin korte regeringstid lykkedes det ham at få et favorabelt ægteskab, indlemme Sverige i sit rige, starte et nyt handelskompagni, indføre et samlet lovkompleks samt indlede den lutherske reformation i Danmark.
Grønland, endsige Indien, nåede han dog aldrig. Først knap 400 år senere besejlede nordmanden Roald Amundsen Nordvestpassagen som den første.

500-året for en urealiseret ekspedition

Det er i år 500 år siden, at Christian 2. i december 1520 gav ordre til sin admiral Søren Norby om at gøre flåden klar. Togtet blev aldrig realiseret.

Udstillingen på Borgmestergården giver et indblik i, hvad den danske ekspedition forventede at møde, hvis den var kommet afsted. På udstillingen er forenden af et af Christian 2.’s ekspeditionsskibet, en såkaldt karavel, genskabt. Desuden kan man se eksempler på varer fra Grønland og Indien. F.eks. narhvaltand, som man i datiden troede var enhjørningehorn bragt til Grønland fra Indien.